ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL I: PREPARATIVOS" "DANAKIL II: MEKELLE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN"
gadgets para blogger


TURBANTE: UN SÍMBOLO SOCIAL
Se a gravata forma parte da vestimenta de Occidente, ou os xudeus manteñen as súas cabezas case permanentemente cubertas coa kipá, o turbante, ademais de protector da cabeza, serve para mostrar unha clase social, unha relixión, ou un símbólo de prestixio social, sen esquecerse da súa singularidade estética.

Si la corbata forma parte de la vestimenta de Occidente, o los judíos mantienen sus cabezas casi permanentemente cubiertas con la Kipá, el turbante, además de protector de la cabeza, sirve para mostrar una clase social, una religión, o un símbolo de prestigio social, sin olvidarse de su singularidad estética.
Para os hindús é símbolo dunha casta, ou relixión que practica.


 
Para los hindúes es símbolo de una casta, o religión que practica.
Hainos de moitas formas, tamaños e cores; cores que se conseguen mediante a técnica da tinguidura por reserva: anoar certas partes para que se tingan só as que se desexan.
Los hay de muchas formas, tamaños y colores; colores que se consiguen mediante la técnica de del teñido por reserva: anudar ciertas partes para que se tiñan sólo las que se desean
Nas grandes cidades practicamente só o usan os sikhs, que os levan en todos os momentos da súa vida, mesmo para durmir. Entre eles existe unha cerimonia de posta do turbante que se realiza ao morrer un home, de forma que o fillo maior cando pon o turbante do seu pai falecido, faise responsable da familia.


É para eles unha parte integrante da súa personalidade, da condición de pertenza á súa comunidade, da súa fe.

 Por este motivo, en Gran Bretaña, a asociación de policías sikhs pediulle ao Goberno británico turbantes antibalas, ao non poder poñer o casco regulamentario co turbante e prohibirlles a súa relixión quitalos da cabeza.En las grandes ciudades prácticamente sólo lo usan los sikhs, que los llevan en todos los momentos de su vida, incluso para dormir. Entre ellos existe una ceremonia de puesta del turbante que se realiza al morir un hombre, de forma que el hijo mayor cuando pone el turbante de su padre fallecido, se hace responsable de la familia.

Es para ellos una parte integrante de su personalidad, de la condición de pertenencia a su comunidad, de su fe. Por este motivo, en Gran Bretaña, la asociación de policías sikhs le pidió al Gobierno Británico turbantes anti balas, al no poder poner el casco reglamentario con el turbante y prohibirles su religión quitarlos de la cabeza.
Outra anécdota, recollida por diversos medios de comunicación indios arredor do mundo, foi a pelexa que mantivo coa Garda Civil española Jaswant Singh Judge, un cidadán indio de relixión sij establecido en Londres, logo de que en marzo de 2008 non se lle permitira pasar o control de seguridade do aeroporto de Tenerife co seu turbante.


Segundo os medios, o director xeral da Garda Civil desculpouse mediante carta polo sucedido e informouno de que no futuro, no caso de darse situacións similares con sikhs, as peculiaridades relixiosas serán tidas en conta.


Otra anécdota, recogida por diversos medios de comunicación indios alrededor del mundo, fue a pelea que mantuvo con la Guardia Civil Española Jaswant Singh Judge, un ciudadano indio de religión sij establecido en Londres, después de que en marzo de 2008 no se le permitiera pasar el control de seguridad del aeropuerto de Tenerife con su turbante.


Según los medios, el Director General de la Guardia Civil se disculpó mediante carta por lo sucedido y le informó de que en el futuro, en caso de darse situaciones similares con sikhs, las peculiaridades religiosas serán tenidas en cuenta.

2 comentarios:

  1. Gústame o blog e esta instantánea a que máis. É espectacular.

    ResponderEliminar
  2. La mirada en turbante me parece una fotaza!!!

    ResponderEliminar

COMENTARIOS