ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL I: PREPARATIVOS" "DANAKIL II: MEKELLE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN"
gadgets para blogger

MONUMENT VALLEY

MONUMENT VALLEY


Monument Valley está situado nunha Reserva de Indios Navajos na fronteira entre os estados de Utah e Arizona. Máis que un val en sentido estrito, é unha planicie desértica na que se suceden unhas formacións rochosas de formas variadas e tonos avermellados, que chegan a alcanzar ata 300 metros de altitude.

Desde o seu centro de visitantes, no que se aprecia una vista espectacular da paisaxe, parte un camiño que che permite percorrer máis de 20 km para apreciar a maxestosidade de todas esas formacións desde a súa base.

Monument Valley está situado en una Reserva de Indios Navajos en la frontera entre los estados de Utah y Arizona. Más que un valle en sentido estricto, es una planicie desértica en la que se suceden formaciones rocosas de formas variadas y tonos rojizos, que llegan a alcanzar hasta 300 metros de altitud. 

Desde su centro de visitantes, en el que se aprecia una vista espectacular del paisaje, parte un camino que te permite recorrer más de 20 km para apreciar la majestuosidad de todas esas formaciones desde su base.
 En Monument Valley rodáronse gran parte das películas míticas do Oeste Americano nas que, a maioría das veces, deuse unha imaxe falsa ou cando menos desvirtuada e afastada da verdadeira historia e cun denominador común: os Apaches, os Cheiéns, os Siux, os Comanches e os Indios en xeral, son presentados como auténticos salvaxes que se dedican a arrincar cabeleiras, mentres que os vaqueiros, o Sétimo de Cabalería, Daniel Boom, o Llanero solitario, Bufallo Bill e os brancos en xeral, aparecen representados como os valentes e loitadores aventureiros dispostos a liberar a súa querida América das garras deses animais con plumas, converténdose no exemplo para seguir, na referencia, nos heroes tan propios da cultura americana.

En Monument Valley se rodaron gran parte de las películas míticas del Oeste Americano en las que, la mayoría de las veces, se dio una imagen falsa o cuando menos desvirtuada y alejada de la verdadera historia y con un denominador común: los Apaches, los Cheyenes, los Siux, los Comanches y los Indios en general, son presentados como auténticos salvajes que se dedican a arrancar cabelleras, mientras que los vaqueros, el Séptimo de Caballería, Daniel Boom, el Llanero solitario, Bufallo Bill y los blancos en general, aparecen representados como los valientes y luchadores aventureros, dispuestos a liberar a su querida América de las garras de esos animales con plumas, convirtiéndose en el ejemplo a seguir, en la referencia, en los héroes tan propios de la cultura americana. 
O tempo encargouse de desmitificar esa versión da historia dos grandes patriotas salvadores, e demostrar que a realidade é moi distinta. Eses indios o único que facían era defender a súa contorna natural, o seu gando, os seus costumes e os seus bosques e praderías invadidas por quen quería expulsalos, motivados polo seu afán expansivo e colonizador.

El tiempo se encargó de desmitificar esa versión de la historia de los grandes patriotas salvadores, y demostrar que la realidad era muy distinta. Esos indios lo único que hacían era defender su entorno natural, su ganado, sus costumbres y sus bosques y praderas invadidas por quienes querían expulsarlos, motivados por su afán expansivo y colonizador. 
Esta realidade quedou plasmada en “Outono Cheyenne” (“O Gran Combate”), unha das últimas películas de John Ford na que, nun alarde de respecto ao pobo indio, mostra a dor e os malos tratos dos indios obrigados a asinar un pacto enganoso para abandonar as súas fértiles praderías de Wyoming e trasladarse a unha reserva de Oklahoma na que ían morrer de fame ao non satisfacer as súas necesidades máis básicas. Cando a tribo decide volver ás súas antigas terras percorrendo unha longa e dura marcha, a cabalería americana non dubidaría en saír na súa busca e captura, nun afán de limpeza étnica.

Esta realidad quedó plasmada en “Otoño Cheyenne” (“El Gran Combate”), una de las últimas películas de John Ford en la que, en un alarde de respeto al pueblo indio, muestra el dolor y el maltrato de los indios obligados a firmar un pacto engañoso para abandonar sus fértiles praderas de Wyoming y trasladarse a una reserva de Oklahoma en la que se iban a morir de hambre al no satisfacer sus necesidades más básicas. Cuando la tribu decide volver a sus antiguas tierras recorriendo una larga y dura marcha, la caballería americana no dudaría en salir en su busca y captura, en un afán de limpieza étnica.

En agradecemento ao seu labor, os Navajos acolleron na súa tribo a John Ford, ao que chamaron “Natani Nez” (Guerreiro Alto).

En agradecimiento a su labor, los Navajos acogieron en su tribu a John Ford, al que llamaron “Natani Nez” (Guerrero Alto).

O que está claro é que a Historia moitas veces non ten por que ter sucedido como nola contan e que o paso dos anos encárgase de desmitificar a dualidade bos-malos, pero non só na gran mentira da Conquista do Oeste, senón en tantas outras como a de mouros-cristiáns, misioneiros-negriños, americanos-mexicanos, americanos-iraquís (co estimábel apoio de Inglaterra e España)...ou a de alemáns-gregos, na que tal vez o verdadeiro problema sexa a actitude prepotente e racista de Alemaña, o único país que realmente se beneficiou da moeda única, e a solución pasaría porque fosen eles os que se saísen da eurozona e deixasen respirar aos demais.

Lo que está claro es que la Historia muchas veces no tiene por que haber sucedido como nos la cuentan y que el paso de los años se encarga de desmitificar la dualidad buenos-malos, pero no sólo en la gran mentira de la Conquista del Oeste, sino en tantas otras como la de moros-cristianos, misioneros-negritos, americanos-mejicanos, americanos-iraquíes (con el estimable apoyo de Inglaterra y España)...o la de alemanes-griegos, en la que tal vez el verdadero problema sea la actitud prepotente y racista de Alemania, el único país que realmente se benefició de la moneda única, y la solución pasaría porque fueran ellos los que se salieran de la eurozona y dejaran respirar a los demás.


O que se é indubidábel, con independencia da cor do cristal con que se mire, é a marabilla de fotografías en branco e negro que aparecen de Monument Valley en películas como Fort Apache ou como na Dilixencia, que pon de manifesto unha utilización dos filtros, un control da apertura do diafragma e da compensación da exposición, e un dominio dos tempos de revelado e da técnica en xeral, que fixo posible, sen demasiada perda de detalle nas altas luces e nas sombras, a captura duns magníficos planos xerais con nubes brancas en contraste con ceos escurecidos, capaces de transmitir de forma dramática a dureza desa vida.

Iso si que é historia da verdadeira.
Lo que si es indudable, con independencia del color del cristal con que se mire, es la maravilla de fotografías en blanco y negro que aparecen de Monument Valley en películas como Fort Apache o como en La Diligencia, que pone de manifiesto una utilización de los filtros, un control de la apertura del diafragma y de la compensación de la exposición, y un dominio de los tiempos de revelado y de la técnica en general, que hizo posible, sin demasiada pérdida de detalle en las altas luces y en las sombras, la captura de unos magníficos planos generales con nubes blancas en contraste con cielos oscurecidos, capaces de transmitir de forma dramática la dureza de esa vida.

Eso sí que es historia de la verdadera.


5 comentarios:

 1. Me ha encantado tus fotos y palabras, pienso igual sobre la historía y además los alemanes en 1953 tampoco pagaron su deuda. La histotia es maravillosa cuando no está manipulada por los poderes...Siempre hay que esperar para conocer la verdad.

  ResponderEliminar
 2. Boa tarde grande amigo.Excelentes fotografias de um lugar único no mundo
  A tua descrição também foi maravilhosa pois juntaste a parte histórica.
  Muitos que só vêem a cor do dinheiro e que destroem toda uma raça e uma cultura.
  Aceita um grande abraço de Portugal

  ResponderEliminar
 3. Nesta entrada cometeu vostede un grave erro. O seu axeitado texto deixou ás -por outra parte, excelentes- fotos en segundo plano. Gustoume especialmente a torturada madeira da estacada e a imprescindible presenza das bandeiras, demostración de que a humanidade aínda non superou a súa problemática infancia.

  ResponderEliminar
 4. Como siempre tocas la esencia de las cosas. Estas rocas cuentan la historia de un pueblo que sufrió y que pagó con sus vidas su valentía y el honor de ser libre. Americano, alemánes o chinos, donde está el dinero está la avaricia y la corrupción. Que las rocas hablen y jamás permitan que se olvide la historia!
  Besos

  ResponderEliminar

COMENTARIOS