ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger


Moi preto de onde eu vivo levántase con solemnidade unha das montañas máis míticas de Galiza, cuxa maxestosidade non se debe precisamente  aos seus apenas 550 metros de altitude, se non ás lendas e contos populares que dela se contan.

Muy cerca de donde yo vivo se levanta con solemnidad una de las montañas más míticas de Galicia, cuya majestuosidad no se debe precisamente a sus apenas 550 metros de altitud, si no a las leyendas y cuentos populares que de ella se cuentan.


Estou a falar do Pico Sacro, definido por Ramón Otero Pedrayo como o cume máis belo e simbólico de Galiza e que se atopa a uns 12 km de Santiago de Compostela, pola estrada que une Santiago con Ourense (N-525) na parroquia de Lestedo, concello de Boqueixón.

Estoy hablando del Pico Sacro, definido por Ramón Otero Pedrayo como la cumbre más bella y simbólica de Galicia y que se encuentra a unos 12 km de Santiago de Compostela, por la carretera que une Santiago con Ourense (N-525) en la parroquia de Lestedo, ayuntamiento de Boqueixón.


Aos seus pés, na antiga casa reitoral de Lestedo  (Século XVIII) hai un Centro de Interpretación no que se pode obter información sobre a evolución histórica do Pico.

A silueta deste pico, que domina o Val do Ulla, faise visible desde decenas de quilómetros e é o primeiro lugar desde o cal se ven as torres da catedral de Santiago  se vés peregrinando pola ruta da Prata.

A sus pies, en la antigua casa rectoral de Lestedo (Siglo XVIII) hay un Centro de Interpretación en el que se puede obtener información sobre la evolución histórica del Pico.

La silueta de este pico, que domina el Valle del Ulla, se hace visible desde decenas de kilómetros y es el primer lugar desde el cual se ven las torres de la catedral de Santiago  si vienes peregrinando por la ruta de la Plata.


O Códice Calixtino sitúa na cima do Pico Sacro e nas terras dos arredores o palacio da Raíña Lupa, unha das mulleres máis senlleiras da mitoloxía galega. Este lendario personaxe mitolóxico galego que, segundo  recolle o Códice, é unha elegante viúva de nobre liñaxe, forma parte do conxunto de mulleres encantadas que aparecen no folclore galego baixo o nome de Mouras, en lugares tan emblemáticos como o Monte Pindo de Carnota, os Penedos dá Raíña Loba (preto de Loureses ) os castelos de Cobas (Os Blancos) ou Figueirós (Ourense), ademais de noutras lendas da Península Ibérica.

El Códice Calixtino sitúa en la cima del Pico Sacro y en las tierras de los alrededores el palacio de la Reina Lupa, una de las mujeres más singulares de la mitología gallega. Este legendario personaje mitológico gallego que, según  recoge el Códice, es una elegante viuda de noble linaje, forma parte del conjunto de mujeres encantadas que apararecen en el folklore gallego bajo el nombre de Mouras, en lugares tan emblemáticos como el Monte Pindo de Carnota, las Rocas de la Reina Loba (cerca de Loureses) los castillos de Cobas (Os Blancos) o Figueirós (Ourense), además de en otras leyendas de la Península Ibérica.


Unha lenda, recollida no Códice Calixtino, conta como os discípulos do Apóstolo, que levaban o seu corpo para soterralo, pedíronlle axuda á Raíña Lupa e esta enviounos ao Pico Sacro, dicíndolles que alí pacían bois mansos cos que poderían trasladar o corpo. A realidade era ben distinta, xa que co que se ían atopar era cuns touros salvaxes e un dragón. Ao ser atacados por eles, os discípulos realizarían o Sinal da Cruz e os animais converteríanse en mansos. Sorprendida co feito milagreiro, a raíña converteriase ao cristianismo e ofrecerialles un lugar para o enterro do apóstolo, o que se convertería no Campus Stellae (Camiño das Estrelas), lugar no que apareceu a tomba do Apóstolo.

Una leyenda, recogida en el Códice Calixtino, cuenta como los discípulos del Apostol, que llevaban su cuerpo para enterrarlo, le pidieron ayuda a la Reina Lupa y ésta los envió al Pico Sacro, diciéndoles que allí pacían bueyes mansos con los que podrían trasladar el cuerpo. La realidad era bien distinta, ya que con lo que se iban a encontrar era con unos toros salvajes y un dragón. Al ser atacados por ellos, los discípulos realizarían la Señal de la Cruz y los animales se convertirían en mansos. Sorprendida con el milagro, la reina se convertiría al cristianismo y les ofrecería un lugar para el entierro del apostol, el que se convertiría en el Campus Stellae (Camino de las Estrellas), lugar en el que pareció la tumba del Apóstol.


A cima do Pico Sacro ten unha fenda que a divide en dúas partes, separadas por un canellón duns dous metros de ancho. Outra lenda conta que a división foi feita pola espada dun titán. Parece que é un paso feito por algún motivo que se descoñece e que desde logo requiriu dun gran traballo de cantería, xa que, aínda que en Galiza predominan as montañas de rocas graníticas e de lousa , o Pico está composto basicamente de seixo  cristalizado. O canellón coñécese como Rúa dá Raíña Lupa e por el accédese á entrada dunha das dúas covas que se atopan na montaña.

La cima del Pico Sacro tiene una brecha que la divide en dos partes por un callejón de unos dos metros de ancho. Otra leyenda cuenta que la división fue hecha por la espada de un titán. Parece que es un paso hecho por algún motivo que se desconoce y que desde luego requirió de un gran trabajo de cantería, ya que, aunque en Galicia predominan las montañas de rocas granítica y de pizarra, el Pico está compuesto básicamente de cuarzo cristalizado. El callejón se conoce como Rúa da Raíña Lupa y por él se accede a la entrada de una de las dos cuevas que se encuentran en la montaña.


A maxia do Pico Sacro perdura até hoxe.

La magia del Pico Sacro perdura hasta hoy.


“Érguese d’él n-unha banda
ese xigante de pedra
que chaman o Pico Sagro,
é à súa crebada sacra.
¡Cantos contos argallados
sobre d’él contan as vellas,
de feitizos, de tesouros,
milagres, mouros e récuas!”
Benito Losada, 1886.

12 comentarios:

 1. Bonito paraje que me ha recordado a mis día del Camino,hacia dentro y hacia fuera, hacia el corazón y hacia Santiago. El próximo por la Ruta de la Plata, que me coge de camino..... Saludos desde el Sur del Sur.

  ResponderEliminar
 2. Coma sempre, unha viaxe con encanto, e oíndo como sopla o aire e falan os penedos. Parabéns

  ResponderEliminar
 3. Você sempre me surpreende com suas fotos mágicas! Bravo! Bjs, Alice Monteiro

  ResponderEliminar
 4. Un trabajo de alto contraste muy bien realizado en todas y cada una de las imágenes. Un abrazo

  ResponderEliminar
 5. Tu trabajo me gusta mucho, imágenes inolvidables. Saludos!

  ResponderEliminar
 6. Estupendo reportaje,fotos de una gran calidad

  ResponderEliminar
 7. Bom dia
  Serras e lendas que nos encantam.Por aqui também temos muitas serras mas as lendas nem todas são conhecidas.
  Gostei muito deste teu trabalho

  ResponderEliminar
 8. ... a pedra retratada tal e como a temos..parabéns

  ResponderEliminar
 9. un nuevo trabajo magnífico.Aprendí nuevos cuentos y leyendas, como siempre, con la magia de tus imágenes. Añades magia a la magia de la historia.La piedra habla a través de tus manos. Trabajo fabuloso como siempre.
  Un beso

  ResponderEliminar
 10. Gracias por compartir, con la calma que merece disfrutar tu espacio, prometo volver pronto.

  Saludos desde el otro lado del charco.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS