ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger

RETRATOS NUNHA ESCOLAEsta serie de fotografías están tomadas nunha escola de África.

Esta serie de fotografías están tomadas en una escuela de África.
Tendemos a xeneralizar ao referirnos a África  coma se se tratase dunha única realidade, cando é un continente con importantes diferenzas estruturais e conxunturais, diferentes culturas, linguas e relixións e procesos históricos moi diversos. Un continente moi marcado tamén polas colonizacións sufridas por diferentes  países que, co pretexto de levar a cabo unha “misión evanxelizadora-civilizadora”, desprezaron as súas culturas, destruíron os seus valores  e someteron os indíxenas coa finalidade de impoñerlles o sistema de vida do home branco en detrimento da súa propia cultura .

Tendemos a generalizar al referirnos a África  como si se tratara de una única realidad, cuando es un continente con importantes diferencias estructurales y coyunturales, diferentes culturas, lenguas y religiones y procesos históricos muy diversos. Un continente muy marcado también por las colonizaciones sufridas por diferentes  países que, con el pretexto de llevar a cabo una “misión evangelizadora-civilizadora”, despreciaron sus culturas, destruyeron sus valores  y sometieron a los indígenas con la finalidad de imponerles el sistema de vida del hombre blanco en detrimento de su propia cultura .
En relación con isto, existe o termo “Afropesimismo”, que se corresponde coa idea do futuro escuro de África debido á multitude de problemas que afronta o continente: pobreza e fames negras, enfermidades devastadoras como a sida ou a malaria, carencia de cultura e educación, conflitos tribais, golpes de estado, xefes de estado corruptos, etc. Esta xeneralización está alimentada pola O concepto Afropesimismo (Afro-pessimism) fai referencia á idea de que o futuro de África é sombrío debido á multitude de problemas que enfronta o continente: pobreza, carencia de cultura, educación e recursos, guerras e conflitos entre tribos, fames negras e enfermidades devastadoras como a sida ou a malariaEsta xeneralización está alimentada pola información nesgada que recibimos a través de distintos medios de comunicación ao servizo dos gobernos  occidentais, que se encargan de transmitir insistentemente as desgrazas das súas enfermidades, da guerra e do terrorismo. En contadas ocasións se deteñen na parte positiva, na parte do dinamismo da África con vida e en movemento: a dos africanos creativos, con ganas, que loitan con dignidade por mellorar a súa situación e que non están dispostos a vivir permanentemente da axuda ou caridade internacional.

En relación con esto, existe el término “Afropesimismo”, que se corresponde con la idea del futuro oscuro de África debido a la multitud de problemas que afronta el continente: pobreza y hambrunas, enfermedades devastadoras como el sida o la malaria, carencia de cultura y educación, conflictos tribales, golpes de estado, jefes de estado corruptos, etc. Esta generalización está alimentada por la información sesgada que recibimos a través de distintos medios de comunicación al servicio de los gobiernos  occidentales, que se encargan de transmitir insistentemente las desgracias de sus enfermedades, de la guerra y del terrorismo. En contadas ocasiones se detienen en la parte positiva, en la parte del dinamismo del África con vida y en movimiento: la de los africanos creativos, con ganas, que luchan con dignidad por mejorar su situación y que no están dispuestos a vivir permanentemente de la ayuda o caridad internacional.
Esta manipulación  fainos pensar nun continente pobre cando África ten case o 50% dos diamantes do mundo, máis do 25% do ouro, petróleo, cobalto, uranio, cacao, cacahuete ou café, ademais dalgunhas  das maiores hidroeléctricas do mundo, como a de Mozambique  ou a do Congo.

Esta manipulación  nos hace pensar en un continente pobre cuando África tiene casi el 50% de los diamantes del mundo, más del 25% del oro, petróleo, cobalto, uranio, cacao, cacahuete o café, además de algunas  de las mayores hidroeléctricas del mundo, como la de Mozambique  o la del Congo.
Este último  país posúe preto do 80% das reservas mundiais do coltan, mineral moi valioso porque del se extrae o tantalio, elemento que se utiliza en centrais nucleares, na industria aeroespacial, en implantes cirúrxicos e aparellos de diagnóstico médico e, sobre todo, na fabricación de computadores, teléfonos móbiles, reprodutores de DVD e consolas de videoxogos. Curiosamente, por mor deste apreciado mineral, o Congo está sumido nunha longa guerra cos seus países veciños Ruanda e Uganda, con millóns de persoas mortas mentres Occidente mira para outro lado e as multinacionais punteiras en fabricación de móbiles e computadores seguen enriquecéndose impunemente.

Este último  país posee cerca del 80% de las reservas mundiales del coltan, mineral valiosísimo porque de él se extrae el tantalio, elemento que se utiliza en centrales nucleares, en la industria aeroespacial, en implantes quirúrgicos y aparatos de diagnóstico médico y, sobre todo, en la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles, reproductores de DVD y consolas de videojuegos. Curiosamente, por mor de este apreciado mineral, el Congo está sumido en una larga guerra con sus países vecinos Ruanda y Uganda, con millones de personas muertas mientras Occidente mira para otro lado y las multinacionales punteras en fabricación de móviles y ordenadores siguen enriqueciéndose impunemente.
Apelando a outra realidade deste grandioso continente, non podemos esquecer que Sudáfrica foi pioneira en transplantes de corazón ou que conta con persoal sanitario, informático e de comunicacións altamente cualificado que é contratado por Europa, Inglaterra e Estados Unidos.

Apelando la otra realidad de este grandioso continente, no podemos olvidar que Sudáfrica fue pionera en trasplantes de corazón o que cuenta con personal sanitario, informático y de comunicaciones altamente cualificado que es contratado por Europa, Inglaterra y Estados Unidos.
A educación, que é a porta para o progreso e para facer fronte ás desigualdades baseábase, ao longo da historia en África, na tradición oral e na participación das persoas maiores das comunidades. Cada membro da comunidade contribuía co seu gran de area na educación dos máis pequenos.

La educación, que es la puerta para el progreso y para hacer frente a las desigualdades se basaba, a lo largo de la historia en África, en la tradición oral y en la participación de las personas mayores de las comunidades. Cada miembro de la comunidad contribuía con su grano de arena en la educación de los más pequeños.
Os colonizadores utilizaron a educación para implantar o modelo social occidental, impoñéndoo ante os “atrasados” e “primitivos” existentes, incluso fomentando a segregación racial. Os colexios estaban destinados única e exclusivamente á educación dos fillos dos colonizadores e dos dunhas cantas familias pertencentes ás elites africanas, impoñendo as súas linguas orixinarias sobre as máis de mil linguas que existen en África.

Los colonizadores utilizaron la educación para implantar el modelo social occidental, imponiéndolo ante los “atrasados” y “primitivos” existentes, incluso fomentando la segregación racial. Los colegios estaban destinados única y exclusivamente a la educación de los hijos de los colonizadores y de los de unas cuantas familias pertenecientes a las élites africanas, imponiendo sus lenguas originarias sobre las más de mil lenguas que existen en África.
Por todos é sabido que se a educación primaria se leva a cabo na lingua materna, a nai e a súa contorna participan activamente na aprendizaxe; ademais seguiríanse  mantendo formas tradicionais de transmitir o coñecemento mediante historias ancestrais, cancións, contos, relatos, rituais e demais recursos educativos que sempre formaron parte da cultura e da identidade do seu pobo. En países como Zimbabwe ou Sudáfrica, onde se utilizan as linguas maternas no proceso educativo, a porcentaxe de alumnos que finalizan o ensino primario é moi superior ao do resto dos países africanos.

Por todos es sabido que si la educación primaria se lleva a cabo en la lengua materna, la madre y su entorno participan activamente en el aprendizaje; además se seguirían  manteniendo formas tradicionales de transmitir el conocimiento mediante historias ancestrales, canciones, cuentos, relatos, rituales y demás recursos educativos que siempre formaron parte de la cultura y de la identidad de su pueblo. En países como Zimbabwe o Sudáfrica, donde se utilizan las lenguas maternas en el proceso educativo, el porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza primaria es muy superior al del resto de los países africanos.
As escolas son precarias e con falta de hixiene, os libros e o material escolar son de importación e caros, os mestres fan varias quendas ao día con máis de 50 alumnos en moitos casos e existe unha serie de problemas engadidos que dificulta a escolarización, tales como a compatibilidade co traballo, os matrimonios pactados precoces das nenas, nenos soldado ou desprazados por conflitos (refuxiados) ou a explotación infantil.

Las escuelas son precarias y con falta de higiene, los libros y el material escolar son de importación y caros, los maestros hacen varios turnos al día con más de 50 alumnos en muchos casos y existe una serie de problemas añadidos que dificulta la escolarización, tales como la compatibilidad con el trabajo, los matrimonios pactados precoces de las niñas, niños soldado o desplazados por conflictos (refugiados) o la explotación infantil.
Será que os recursos necesarios para investir en educación se dedican ao pagamento da débeda externa e a compra de armas?

¿Será que los recursos necesarios para invertir en educación se dedican al pago de la deuda externa y la compra de armas?

África non é un continente pobre, é un continente rico condenado á pobreza mediante o castigo, a explotación e a marxinación ao longo da súa historia, primeiro coa trata de negros, logo coa colonización e finalmente marxinándoo comercialmente, mentres o arrogante Occidente se enriquece e o despreza.

África no es un continente pobre, es un continente rico condenado a la pobreza mediante el castigo, la explotación y la marginación a lo largo de su historia, primero con la trata de negros, luego con la colonización y finalmente con su marginalización comercial, mientras el arrogante Occidente se enriquece y lo desprecia.


13 comentarios:

 1. Magistrales, las imágenes y los textos. ¡Qué belleza, qué gusto, qué sentido!

  ResponderEliminar
 2. como siempre, maravillosas imágenes, palabras y sentimeintos

  ResponderEliminar
 3. Como sempre, unha viaxe impresionante!

  ResponderEliminar
 4. Me encanta esta galería... Es como estar allí. Enhorabuena

  ResponderEliminar
 5. Conseguiu captar a expressão de cada rosto..cada olhar...
  magnificas fotos. Parabéns..

  ResponderEliminar
 6. Belíssimas as fotos. A realidade a que reportam já não é tão bela. Conheci esta realidade pois vivi em África muito tempo. Parabéns pelo magnífico trabalho fotográfico.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. se, uma realidade crua e o pior é que grande parte de seu problema poder-se-ia evitar se os do "primeiro mundo" puséssemos um poquito de nossa parte.

   Eliminar
 7. Me siguen impresionado tus fotografías, que además están acompañadas de unos textos que contienen informaciones interesantes y profundas reflexiones.
  Pero también me sigue impresionado, y en gran medida, tu asombrosa capacidad para recorrer países, y ser incansable viajero.
  Enhorabuena por el trabajo, y gracias por compartir.

  ResponderEliminar
 8. Una poderosa mirada sobre África. Imágenes impactantes sobre todo si pensamos en lo que hay detrás de ellas. Si el llamado mundo civilizado no era la podredumbre que es quizá África era un continente donde la riqueza era visible y humanamente bien distribuida. Estos niños son tan "niños" como todos los demás en todo el mundo merecen tantas oportunidades como cualquier niño sea donde sea. Imágenes preciosas que ilustran las desigualdades y injusticias de este mundo.
  Un beso Carlos

  ResponderEliminar
 9. Resúltame incómoda a lectura deste texto, pois eu son un deses aos que lles resulta máis cómodo crer a versión oficial do que ocorre en África.

  Con respecto aos transplantes de Sudáfrica, é bo lembrar ao doutor Hamilton Naki, personaxe fundamental naquel colosal avance médico.

  Saúde.

  ResponderEliminar
 10. Excelente registo com fotos lindíssimas e um excelente texto. Infelizmente é esta a realidade desse lindíssimo e tão rico continente, África.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS