ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger

A cámara fotográfica ensinoume a ser máis observador,  menos indiferente e, tamén, a percibir outras realidades cando non está comigo.
Cando me acompaña, a miña  mente e   o  meu corazón tentan reter os sentimentos que me esperta unha paisaxe,  unha persoa ou unha situación particular. A través do visor, un  ollo  ve pero  o outro  sinte; ás veces asáltame o desexo de pechalos.
La cámara fotográfica me enseñó a ser más observador,  menos indiferente y, también, a percibir otras realidades cuando no está conmigo.
Cuando me acompaña, mi mente y mi corazón intentan retener los sentimientos que me despierta un paisaje, una persona o una situación particular. A través del visor, un ojo ve pero lo otro siente; a veces me asalta el deseo de cerrarlos.
O meu xénero preferido é o retrato, nunha procura pola beleza do ser humano: as expresións, as mans, os sorrisos, as marcas da vida...as miradas; esas miradas firmes, vivas, directas, tristes e alegres, apagadas ou cheas de paixón, frías e cálidas, comunicativas ou perdidasa. Cada mirada é única.

Mi género preferido es el retrato, en una búsqueda por la belleza del ser humano: las expresiones, las manos, las sonrisas, las marcas de la vida...las miradas; esas miradas firmes, vivas, directas, tristes y alegres, apagadas o llenas de pasión, frías y cálidas, comunicativas o perdidas. Cada mirada es única
Cando vou facer un retrato, tento ser un máis e pasar inadvertido no posible, aínda que resulta difícil de conseguir na maioría das ocasións. Tampouco pasa nada, eu obsérvoos e eles obsérvanme a min, hai unha curiosidade recíproca e, ata hoxe, un respecto mutuo.

Cuando voy a hacer un retrato, intento ser uno más y pasar desapercibido dentro de lo posible, aunque resulta difícil de conseguir en la mayoría de las ocasiones. Tampoco pasa nada, yo los observo y ellos me observan a mí, hay una curiosidad mutua y, hasta hoy, un respeto mútuo.
“Podemos ter todos os medios de comunicación do mundo, pero nada, nada en absoluto, substitúe a mirada o ser humano” (Paulo Coelho)

“Podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, nada en absoluto, sustituye la mirada del ser humano” (Paulo Coelho)