ÚLTIMAS ENTRADAS : "MAMAN KPONOU XIV" "VAL DOS MONXES" "THANAKA"
gadgets para blogger

A erradicación dos cultivos de opio en China e Irán provocou que o foco da súa produción mundial se trasladase  ao Triángulo de Ouro, unha zona montañosa do sueste asiático que pertence aos países de Tailandia, Laos e Myanmar.

La erradicación de los cultivos de opio en China e Irán provocó que el foco de su producción mundial se trasladara  al Triángulo de Oro, una zona montañosa del sudeste asiático que pertenece a los países de Tailandia, Laos y Myanmar.
O opio que se cultivaba, do que se obtén a heroína e a morfina, e que era pagado en ouro polos comerciantes,  foi utilizado por autoridades corruptas para o seu proveito persoal e por grupos revolucionarios para o financiamiento de guerrillas.

El opio que se cultivaba, del que se obtiene la heroína y la morfina, y que era pagado en oro por los comerciantes,  fue utilizado por autoridades corruptas para su lucro personal y por grupos revolucionarios para el financiamiento de guerrillas.

Formando parte deste territorio, e na zona de Myanmar, atópase Kengtung (Kyaingtong), unha localidade rodeada de afastadas aldeas con minorías étnicas, tales como os Palaung, os Akha , os Ann ou os Wa, enormemente atractivas.

Formando parte de este territorio, y en la zona de Myanmar, se encuentra Kengtung (Kyaingtong), una localidad rodeada de remotas aldeas con minorías étnicas, tales como los Palaung, los Akha , los Ann o los Wa, enormemente atractivas.


Durante a miña estancia en Kengtung gocei varios días de longas camiñadas polas montañas dos seus arredores e tiven a ocasión de coñecer marabillosas aldeas, das que destacaría especialmente dúas: a Wa Pin Village e a Nam Lin Mine, coas súas respectivas etnias Kha e Wa.

Durante mi estancia en Kengtung disfruté varios días de largas caminatas por las montañas de sus alrededores y tuve la ocasión de conocer maravillosas aldeas, de las que destacaría especialmente dos: la Wa Pin Village y la Nam Lin Mine, con sus respectivas etnias Kha y Wa.


Acceder aos seus poboados require de tempo e  esforzo: desprazarse en tuc-tuc durante case unha hora e logo  camiñar montaña arriba unhas 5 horas máis.

Acceder a sus poblados requiere de tiempo y  esfuerzo: desplazarse en tuc-tuc durante casi una hora y luego  caminar montaña arriba unas 5 horas más.


A recompensa será inmensa, xa que é verdadeiramente emocionante compartir vivencias con eles:  é coma se te trasladases a outros tempos, nos que estas tribos se manteñen fieis ás súas tradicións, vivindo practicamente á marxe do mundo que os rodea.

La recompensa será inmensa, ya que es verdaderamente emocionante compartir vivencias con ellos:  es como si te trasladaras a otros tiempos, en los que estas tribus se mantienen fieles a sus tradiciones, viviendo prácticamente al margen del mundo que los rodea.