ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66(VII) AMARILLO-ALBUQUERQUE" "NOMOFOBIA" "HIROSHIMA" "A RUTA 66(VIII) ALBUQUERQUE-FLASTAFF"
gadgets para blogger


RECOLECTORAS DE VIDASri Lanka, país coñecido como a Bágoa da India, é dos poucos paraísos que se manteñen bastante virxes, con lugares únicos como o bosque de Sinhaja, poboado con centos de variedades de orquídeas ou o parque Yala, no que habitan elefantes, cervos,  xabaríns, leopardos...
 


Sri Lanka, país conocido como la Lágrima de la India, es de los pocos paraísos que se mantienen bastante vírgenes, con lugares únicos como el bosque de Sinhaja, poblado con cientos de variedades de orquídeas o el parque Yala, en el que habitan elefantes, ciervos, jabalíes, leopardos... 


Conta con cidades milenarias e un dos festivais anuais máis espectaculares de Asia, o Esala Perahera, no que o sagrado dente de Buda paséase en procesión, a lombos dun elefante, na cidade de Kandy, escoltado por decenas de elefantes engalanados con mantos bordados con fíos de ouro e bailaríns e acróbatas que danzan ata o amencer a ritmo dos tambores.


Cuenta con ciudades milenarias y uno de los festivales anuales más espectaculares de Asia, el Esala Perahera, en el que el sagrado diente de Buda se pasea en procesión, a lomos de un elefante, en la ciudad de Kandy, escoltado por decenas de elefantes engalanados con mantos bordados con hilos de oro y bailarines y  acróbatas que danzan hasta el amanecer a ritmo de los tambores.


Aínda que este país posúe fermosos zafiros e rubíes, o seu produto estrela é o té, que se atopa entre os máis aromáticos e saborosos e cuxa folla verde cotiza en Colombo, a súa capital e na que cada semana ten lugar a maior poxa de té do mundo.


Si bien este país posee hermosos zafiros y rubíes, su producto estrella es el té, que se encuentra entre los más aromáticos y sabrosos y cuya hoja verde cotiza en Colombo, su capital y en la que cada semana tiene lugar la mayor subasta de té del mundo.Os mantos de follas verdes que tapizan os campos de té aparecen salpicados por puntos de cor, que constitúen a verdadeira riqueza deste país; trátase das mulleres tamiles, cos seus sacos de rafia colgados da cabeza, que recollen coas xemas dos seus dedos e a unha velocidade impresionante, dúas follas e un brote tenro, como esixe unha regra clásica para conseguir o mellor té. Despois supervisarán estritamente a súa calidade, eliminando as follas máis secas ou estragadas, antes de levalas á fábrica para o proceso de secado e fermentación.


Los mantos de hojas verdes que tapizan los campos de té aparecen salpicados por puntos de color, que constituyen la verdadera riqueza de este país; se trata de las mujeres tamiles, con sus sacos de rafia colgados de la cabeza, que recogen con las yemas de sus dedos y a una velocidad impresionante, dos hojas y un brote tierno, como exige una regla clásica para conseguir el mejor té. Después supervisarán estrictamente su calidad, eliminando las hojas más secas o estropeadas, antes de llevarlas a la fábrica para el proceso de secado y fermentación.

Os colonos ingleses trouxeron numerosas familias de tamiles (etnia minoritaria da India) para traballar nas súas terras como man de obra barata, ataviándoas con chaquetas de pano coma se fosen granxeiras inglesas, que hoxe en día seguen utilizando, iso si, combinándoas cos seus coloridos saris que nunca deixaron de utilizar.


Los colonos ingleses trajeron numerosas familias de tamiles (etnia minoritaria de la India) para trabajar en sus tierras como mano de obra barata, ataviándolas con chaquetas de paño como si fuesen granjeras inglesas, que hoy en día siguen utilizando, eso si, combinándolas con sus coloridos saris que nunca dejaron de utilizar.Só elas son capaces de soportar a humidade e a calor extrema, movéndose entre os arbustos dos esvaradíos terreos mentres depositan as follas nos sacos. 


Sólo ellas son capaces de soportar la humedad y el calor extremo, moviéndose entre los arbustos de los resbaladizos terrenos mientras depositan las hojas en los sacos. 


Sofren unhas duras condicións de vida, un baixo nivel de educación e discriminación no traballo;  malviven en pequenas comunidades formadas por unha especie de barracóns, controladas polos patróns de cada plantación, que son os encargados de proporcionarlles as escasas condicións hixiénicas e sanitarias, creándolles unha gran dependencia e debilitando a súa posición. Levan os nenos ao colexio, cociñan para toda a familia e percorren quilómetros para ir traballar oito horas ao día, a cambio duns 44 dólares ao mes. 


Sufren unas duras condiciones de vida, un bajo nivel de educación y discriminación en el trabajo; malviven en pequeñas comunidades  formadas por una especie de barracones, controladas por los patrones de cada plantación, que son los encargados de proporcionarles las escasas condiciones higiénicas y sanitarias, creándoles una gran dependencia y debilitando su posición. Llevan los niños al colegio, cocinan para toda la familia y recorren kilómetros para ir a trabajar ocho horas al día, a cambio de unos 44 dólares al mes. 

O 23 de setembro de 2018 sete sindicatos organizaron manifestacións para reclamar un salario diario de 5,50 dólares. Esta reivindicación, que foi apoiada polos donos de pequenas empresas que pecharon as súas tendas, sería reclamada de novo o 6 de decembro, mediante unha folga que durou unha semana e con novas manifestacións organizadas o 23 de xaneiro de 2019 polo colectivo de sindicatos e activistas de base en 30 lugares en Sri Lanka. Mentres tanto, investigadores da Universidade de Peradeniya concluían nun estudo a necesidade duns 152 dólares mensuais para cumprir coas súas necesidades básicas.


El 23 de septiembre de 2018 siete sindicatos organizaron manifestaciones para reclamar un salario diario de 5,50 dólares. Esta reivindicación, que fue apoyada por los dueños de pequeñas empresas que cerraron sus tiendas,  sería reclamada nuevamente el 6 de diciembre, mediante una huelga que duró una semana y con nuevas manifestaciones organizadas el 23 de enero de 2019 por el colectivo de sindicatos y activistas de base en 30 lugares en Sri Lanka. Mientras tanto, investigadores de la Universidad de Peradeniya concluían en un estudio la necesidad de unos 152 dólares mensuales para cumplir con sus necesidades básicas.


Cando saboreamos unha cunca de té non pensamos no sacrificio destas tamiles que soportan a base da economía do seu país sobre as súas costas, mentres os seus dirixentes só pensan nos beneficios.


Cuando saboreamos una taza de té no pensamos en el sacrificio de estas tamiles que soportan la base de la economía de su país sobre sus espaldas, mientras sus dirigentes sólo piensan en los beneficios.


Os escravos do ouro, os do coltan, os do xofre ou, neste caso, as tamiles recolectoras de té, son algunhas das mostras de que en pleno século XXI, seguen vixentes diferentes modos de escravitude.


Los esclavos del oro, los del coltan, los del azufre o, en este caso, las tamiles recolectoras de té, son algunas de las muestras de que en pleno siglo XXI,  siguen vigentes diferentes modos de esclavitud.