ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger

MACHU PICCHU


A 130 km de Cuzco, capital arqueolóxica de América e considerada polos Incas o “Embigo do Mundo”, atópase a cidadela inca de Machu Picchu, que en Quechua significa “montaña vella”
Nos seus arredores hai grupos arqueolóxicos como a ponte levadiza ou o templo da Lúa, situado no Huaina Picchu (montaña nova). A ponte levadiza está construída por troncos que se poden retirar das pedras nas que están introducidos, o que permitía impedir o paso en caso de perigo.

A 130 km de Cuzco, capital Arqueológica de América y considerada por los Incas el “Ombligo del Mundo”, se encuentra la ciudadela inca de Machu Picchu, que en Quechua significa “montaña vieja”.

En sus alrededores hay grupos arqueológicos como el puente levadizo o el templo de la Luna, ubicado en el Huayna Picchu (montaña nueva). El puente levadizo está construído por troncos que se pueden retirar de las piedras en las que están introducidos, lo que permitía impedir el paso en caso de peligro.

O templo da Lúa é un recinto esculpido a cicel nunha gruta, cun acabado moi fino que, se cre, debeu ser unha tumba real.

El templo de la Luna es un recinto esculpido a cincel en una gruta, con un acabado muy fino que, se cree, debió ser una tumba real.

Ao curucho do Huaina Picchu (2.667m.) accédese tras unha subida dunhas dúas horas por un carreiro vertixinoso de escalinatas en zigzag case verticais, que se verá recompensada cunha espectacular vista da cidade inca e do camiño de acceso ao Machu Picchu.

A la cúspide del Huayna Picchu (2.667m.) se accede tras una subida de unas dos horas por un sendero vertiginoso de escalinatas en zigzag casi verticales, que se verá recompensada con una espectacular vista de la ciudad inca y del camino de acceso al Machu Picchu.

O Machu Picchu está dividido nun sector agrícola e outro urbano. Sen menosprezar o valor das terrazas artificiais e unha serie de edificacións existentes no sector agrícola, os tesouros arqueolóxicos máis notables atópanse no sector urbano, situado no norte e que abarca tres zonas: o barrio sagrado (dedicado a Inti, a deidade do Sol) o barrio dos sacerdotes e a nobreza (zona residencial) e o barrio popular (vivendas de poboación común.
Un destes tesouros, é o Intiwatana, un reloxo solar esculpido nun só bloque de granito, que se supón servía de calendario astronómico para definir as estacións, segundo a sombra que daba o sol á base da pedra. Em Quechua significa "onde se ata o sol"

El Machu Picchu está dividido en un sector agrícola y otro urbano. Sin menospreciar el valor de las terrazas artificiales y una serie de edificaciones existentes en el sector agrícola, los tesoros arqueológicos más notables se encuentran en el sector urbano, situado en el norte y que abarca tres zonas: el barrio sagrado (dedicado a Inti, la deidad del Sol) el barrio de los sacerdotes y la nobleza (zona residencial) y el barrio popular (viviendas de la población común).
Uno de estos tesoros, es el Intiwatana, un reloj solar esculpido en un solo bloque de granito, que se supone servía de calendario astronómico para definir las estaciones, según la sombra que daba el sol a la base de la piedra. En Quechua significa “donde se ata el sol”.

Destaca tamén o recinto curvado do templo do Sol, ao que se accede a través dunha magnífica porta de dobre pilar. Debaixo do templo atópase a Tumba Real que, a criterio de varios antropólogos expertos, se construíu para apousentar os corpos de personaxes da alta aristocracia.

Destaca también el recinto curvado del templo del Sol, al que se accede a través de una magnífica puerta de doble jamba. Debajo del templo se encuentra la Tumba Real que, a criterio de varios antropólogos expertos, se construyó para aposentar los cuerpos de personajes de la alta aristocracia.
Outra edificación importante é o templo das Tres Fiestras, con muros formados por grandes bloques poligonais ensamblados coma un crebacabezas.

Otra edificación importante es el templo de las Tres Ventanas, con muros formados por grandes bloques poligonales ensamblados como un rompecabezas.
O Templo Principal ou Templo Maior de Machu Picchu atópase no punto máis alto da cidade e é unha das edificacións con maior carácter espiritual. A súa particularidade reside en que só posúe tres das catro paredes usuais nas construcións da época, cun gran número de furacos que, segundo algúns expertos, poderían ser destinados para enterramentos. Na parte frontal do templo hai unha rocha tallada que podería ser a Cruz do Sur.

El Templo Principal o Templo Mayor de Machu Picchu se encuentra en el punto más alto de la ciudad y es una de las edificaciones con mayor carácter espiritual. Su particularidad reside en que sólo posee tres de  las cuatro paredes usuales en las construcciones de la época, con un gran número de oquedades que, según algunos expertos, podrían haber sido destinadas para enterramientos. En la parte frontal del templo hay una roca tallada que podría haber sido la Cruz del Sur.

As edificacións de Machu Picchu seguen o clásico estilo arquitectónico inca de construccións con muros perfectamente regulares e pulidos con xuntas perfectas entre os bloques de pedra, sen morteiro. A excepción é a arquitectura irregular e do templo do Cóndor, que ten a finalidadde de fundirse en harmonía coas rodchas da controna e que representa a un ave coas ás estendidas. Para os Incas, o cóndor era a representación divina de produción e fertilidade. Os relatos da época narran que o cóndor movía as súas ás para agrupar as nubes e así xerar choiva e fertilizar a terra.

Las edificaciones de Machu Picchu siguen el clásico estilo arquitectónico inca de construcciones con muros perfectamente  regulares y pulidos con juntas perfectas entre los bloques de piedra, sin mortero. La excepción es la arquitectura irregular del templo del Cóndor, que tiene la finalidad de fundirse en armonía con las rocas del contorno y que representa a un ave con las alas extendidas. Para los Incas, el cóndor era la representación divina de producción y fertilidad. Los relatos de la época narran que el cóndor movía sus alas para agrupar las nubes y así generar lluvia y fertilizar la tierra.
As fotografías tomáronse no 2004
Saúde e xustiza no 2018

Las fotografías fueron tomadas en el 2004
Salud y justicia en el 2018

2 comentarios:

 1. A cada nuevo trabajo tuyo, mi admiración por el arte, por la mirada penetrante y certera, crece. Machu Picchu es una fabulosa serie de momentos donde la historia, la cultura y la vida de un pueblo vibran como cuerdas de guitarra, hábilmente tocadas por manos (y ojos) despiertos y atentos. Aprendí más datos históricos que no conocía: visité templos, caminos, tumbas. Un verdadero baño de historia de un pueblo con una cultura riquísima y poco desvendada.

  Gracias, Carlos, por otro momento de belleza, y conocimiento. Como siempre, fantásticas fotos.
  Un beso

  ResponderEliminar
 2. Os humanos tendemos a enxalzar o noso pasado, dotándoo dunha transcendencia que a maioría das veces non ten. Con estas enganosamente sinxelas fotos, comprendemos que este lugar non é un deses casos.

  Saúde.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS