ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL I: PREPARATIVOS" "DANAKIL II: MEKELLE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN"
gadgets para blogger
OS CONTOS DE BRYCE/LOS CUENTOS DE BRYCE

Contan que... todos os trasgos dedicábanse a construír dous palacios, o da verdade e o da mentira. Os ladrillos do palacio da verdade creábanse cada vez que un neno dicía unha verdade, e os trasgos da verdade utilizábanos para facer o seu castelo. O mesmo ocorría no outro palacio, onde os trasgos da mentira construían un palacio cos ladrillos que se creaban con cada nova mentira.

Cuentan que... todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. 
Ambos os dous palacios eran impresionantes, os mellores do mundo, e os trasgos competían duramente porque o seu fose o mellor.Tanto, que os trasgos da mentira, moito máis tramposos e marrulleros, enviaron un grupo de trasgos ao mundo para conseguir que os nenos dixesen máis e máis mentiras.

Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor.
Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras.
 
E como o foron conseguindo, empezaron a ter moitos máis ladrillos, e o seu palacio foise facendo máis grande e espectacular. Pero un día, algo raro ocorreu no palacio da mentira: un dos ladrillos converteuse nunha caixa de papel. Pouco despois, outro ladrillo converteuse en area, e ao intre outro máis se fixo de cristal e rompeu. E así, aos poucos, cada vez que se ían descubrindo as mentiras que crearan aqueles ladrillos, estes transformábanse e desaparecían, de modo que o palacio da mentira foise facendo máis e máis débil, perdendo máis e máis ladrillos, até que finalmente se derrubou.
E todos, incluídos os trasgos mentireiros, comprenderon que non se poden utilizar as mentiras para nada, porque nunca son o que parecen e non se sabe en que se converterán.
(Pedro Pablo Sacristán)

Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.
 
Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se convertirán. 
(Pedro Pablo Sacristán)


Os contos de fadas e os infantís en xeral, ademais de entreter os nenos e axudar a establecer un vínculo afectivo con eles, serven para transmitirlles valores humanos e son un instrumento de gran axuda na súa educación, na formulación de problemas existenciais e no seu desenvolvemento psicolóxico .

Los cuentos de hadas y los infantiles en general, además de entretener a los niños y ayudar a establecer un vínculo afectivo con ellos, sirven para transmitirles valores humanos y son un instrumento de gran ayuda en su educación, en el planteamiento de problemas existenciales y en su desarrollo psicológico. 

Relaxan o contador e divirten o neno, que se illa da contorna, centrando toda a súa atención no conto, cativándoo e estimulando a súa imaxinación; narrador e neno mergúllanse na historia que se está contando, deixándose levar pola maxia que a rodea.

Relajan al contador y divierten al niño, que se aísla del entorno, centrando toda su atención en el cuento, cautivándolo y estimulando su imaginación; narrador y niño se sumergen en la historia que se está contando, dejándose llevar por la magia que la rodea. 

Conteñen elementos que proveñen da antropoloxía social e cultural e da filosofía cognitiva. Trátese de contos de bruxas, fadas ou magos, monstros, piratas, princesas, reis e sabios, contos de animais ou da natureza, son contos para pensar e para transmitir valores como a solidariedade, a amizade, a cooperación, a igualdade, o compromiso, o esforzo, a humildade, a honradez e unha infinidade deses valores humanos moitas veces esquecidos. 

Contienen elementos que provienen de la antropología social y cultural y de la filosofía cognitiva. Se trate de cuentos de brujas, hadas o magos, monstruos, piratas, princesas, reyes y sabios, cuentos de animales o de la naturaleza, son cuentos para pensar y para transmitir valores como la solidaridad, la amistad, la cooperación, la igualdad, el compromiso, el esfuerzo, la humildad, la honradez y un sinfín de esos valores humanos muchas veces olvidados. 

Moitos dos contos de fadas están inspirados en grandes castelos, con altas murallas e verdes bosques ao seu ao redor, normalmente situados en idílicos e inalcanzables lugares, construídos polas ambicións dun rei  e pertencentes a unha sociedade moi diferente á de hoxe en día, aínda que igual nalgúns aspectos; sociedades nas que, como a de hoxe, o diñeiro e a riqueza eran e son unha parte moi importante. Cando o diñeiro e a nobreza coincidían, as familias demostraban todo o seu poder e ostentación segundo o castelo en que vivían.

Muchos de los cuentos de hadas están inspirados en grandes castillos, con altas murallas y verdes bosques a su alrededor, normalmente situados en idílicos e inalcanzables lugares, construidos por las ambiciones de un rey  y pertenecientes a una sociedad muy diferente a la de hoy en día, aunque igual en algunos aspectos; sociedades en las que, como la de hoy, el dinero y la riqueza eran y son una parte muy importante. Cuando el dinero y la nobleza coincidían, las familias demostraban todo su poder y ostentación según el castillo en que vivían.  
Castelos como os de Hohenwerfen (Austria), o de Edimburgo (Escocia), o de Eltz Münstgermaifeld (Alemaña); ou como o de Neuschwanstein no que, cando xa non cumpría fins de defensa ou estratexia, se utilizaron 450 toneladas de cemento, 465 de mármore de Salzburgo e medio millón de toneladas de ladrillos na súa construción no século XIX e no cal até 300 obreiros traballaron día e noite coa intención de cumprir os estritos prazos establecidos polo monarca destronado.
Castillos como los de Hohenwerfen (Austria), el de Edimburgo (Escocia), el de Eltz Münstgermaifeld (Alemania); o como el de Neuschwanstein en el que, cuando ya no cumplía fines de defensa o estrategia, se utilizaron 450 toneladas de cemento, 465 de mármol de Salzburgo y medio millón de toneladas de ladrillos en su construcción en el siglo XIX y en el cual hasta 300 obreros trabajaron día y noche con la intención de cumplir los estrictos plazos establecidos por el monarca destronado.
En España tamén hai castelos espectaculares, como o do Butrón, no municipio de Gatika, na provincia de Biscaia (País Vasco), ou o de Peralada, na provincia de Xirona, construído ao redor do ano 1099 e que pertenceu á dinastía dos vizcondes de Rocabertí, aínda que posteriormente comprado por un empresario e que hoxe en día serve de escenario para o Festival  anual Castell Peralada.
En España también hay castillos espectaculares, como el del Butrón, en el municipio de Gatika, en la provincia de Vizcaya (País Vasco), o el de Peralada, en La provincia de Gerona, construido alrededor del año 1099 y que perteneció a la dinastía de los vizcondes de Rocabertí, aunque posteriormente comprado por un empresario y que hoy en día sirve de escenario para el Festival  anual Castell Peralada.   

Castelos como o templario de Ponferrada, situado nun antigo emprazamento romano nun outeiro, o  Alcázar de Segovia, que puido ser fonte de inspiración para o Castelo da Bela Dormente de Disney, ou o de Peñafiel (Valladolid), rodeado polas pradarías das ribeiras do Douro, que dan orixe a un dos mellores viños de España e do mundo.
Castillos como el templario de Ponferrada, situado en un antiguo emplazamiento romano en lo alto de una colina, el  Alcázar de Segovia, que pudo haber sido fuente de inspiración para el Castillo de la Bella Durmiente de Disney, o el de Peñafiel (Valladolid), rodeado por las praderas de las riberas del Duero, que dan origen a uno de los mejores vinos de España y del mundo.

As fotos deste post foron tomadas no Parque Nacional de Bryce Canón (Estados Unidos), un lugar cheo de maxia e que ben podería ser o escenario perfecto para un deses contos de Fadas, no que un rei tolo dá total liberdade aos seus arquitectos para construír o castelo máis grande do mundo, con grosos muros de pedra e numerosas portas de acceso, fosos de gran profundidade, centenares de torres, escaleiras, pasadizos e multitude de fermosas estancias.
Las fotos de este post fueron tomadas en el Parque Nacional de Bryce Cañón (Estados Unidos), un lugar lleno de magia y que bien podría ser el escenario perfecto para uno de esos cuentos de Hadas, en el que un rey loco da total libertad a sus arquitectos para construir el castillo más grande del mundo, con gruesos muros de piedra y numerosas puertas de acceso, fosos de gran profundidad, centenares de torres, escaleras, pasadizos y multitud de hermosas estancias.

Un complexo concibido como un pasatempo e atracción visual, que foi construído sen seguir parámetros militares e sen intención de ser habitado por reis e princesas ,aínda que si por trasgos que manteñen intacto o seu encanto. Un conxunto no que o paso do tempo serve para acentuar a beleza que o caracteriza.
Un complejo concebido como un pasatiempo y atracción visual, que fue construido sin seguir parámetros militares y sin intención de ser habitado por reyes y princesas ,aunque si por duendes que mantienen intacto su encanto. Un conjunto en el que el paso del tiempo sirve para acentuar la belleza que lo caracteriza.

8 comentarios:

 1. Gracias por estas vibrantes imágenes y por el relato.

  ResponderEliminar
 2. Gracias Carlos, se siente la magia.
  Todos deberíamos tener dos palacios, el de las realidad
  y el de la fantasía.
  Bellas fotos!

  ResponderEliminar
 3. Engaiolante texto, apoiado nas máxicas fotos.
  Pero os tempos cambiaron: agora os contos cóannolos de adultos, e a fantasía para os nenos cada vez está máis cargada de ambición e violencia.
  Nos meus tempos...
  A foto que máis me gustou é a da filosofía cognitiva.

  ResponderEliminar
 4. He tenido la enorme suerte de encontrarme con la posibilidad de llegar a este lugar y nada más hacerlo me he quedado pasmado y sorprendido. Ambas cosas por la excelencia de tu trabajo fotográfico y además por ese maravilloso cuento de los castillos de la verdad y la mentira. Estoy completamente de acuerdo contigo en la opinión de que ese tipo de narraciones contadas a los pequeños, ejercen sobre ellos un poder increíble que cuando llegan a la edad de la pubertad, ya ha dejado su poso en ellos y de ese modo los hace distinguir perfectamente lo que se debe de lo que no se deb hacer. Un abrazo y enhorabuena por tu blog

  ResponderEliminar
 5. Una delicia de fotos, me gustaría estar ahí para poder jugar al escondite entre las torres de los castillos.
  Milú

  ResponderEliminar
 6. Carlos como siempre nos encantas con tus fotos. Un viaje por lo imaginario de los niños, de los encantados castillos de hadas y princesas.Totalmente de acuerdo! Son estos cuentos que ayudan a formar personalidades y inculcar valores morales en los pequeñitios.
  Enhorabuena por tu blog y trabajo increíble. Te deseo Feliz Navidad.
  Besos

  ResponderEliminar

COMENTARIOS