ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL I: PREPARATIVOS" "DANAKIL II: MEKELLE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN"
gadgets para blogger

Os países de Togo e Benín comparten unha cadea montañosa chamada Atakora na que, a ambos os dous lados , vive unha etnia que segue conservando a súa esencia mantendo os seus costumes ancestrais. Son os Somba ou Tamberma , denominados dunha ou outra forma segundo a ladeira da montaña no que habitan: Somba no lado de Benín e Tamberma no lado de Togo.
Los países de Togo y Benín comparten una cadena montañosa llamada Atakora en la que, a ambos lados , vive una etnia que sigue conservando su esencia manteniendo sus costumbres ancestrales. Son los Somba o Tamberma , denominados de una u otra forma según la ladera de la montaña en el que habitan: Somba en el lado de Benín y Tamberma en el lado de Togo. 


Os Somba seguen utilizando os tradicionais chapeus de rafia que os caracterizan.
Los Somba siguen utilizando los tradicionales sombreros de rafia que los caracterizan.
Esta etnia vivía nas típicas chozas africanas ata que, para defenderse dos ataques das tribos dominantes, das feras e dos cazadores de escravos, decidiron construír unha especie de casas-fortaleza coñecidas co nome de “Tata” (abreviatura de “Takienta”).
Esta etnia vivía en las típicas chozas africanas hasta que, para defenderse de los ataques de las tribus dominantes, de las fieras y de los cazadores de esclavos, decidieron construir una especie de casas-fortaleza conocidas con el nombre de “Tata” (abreviatura de “Takienta”).
Teñen unha planta de forma máis ou menos circular con muros duns 4 ou 5 metros de altura que forman as paredes exteriores, impdedindo o acceso dos inimigos, axudándose coa protección que lle proporcionan os fetiches familiares que representan o espírito dos devanceiros. Estes fetiches son unhas pequenas estatuas de barro que están no chan, na entrada das chozas, ademais dos cranios de animais , osos, plumas, etc que colgan ao lado da porta de acceso.

Tienen una planta de forma más o menos circular con muros de unos 4 o 5 metros de altura que forman las paredes exteriores, impidiendo el acceso de los enemigos, ayudándose con la protección que le proporcionan los fetiches familiares que representan el espíritu de los ancestros. Estos fetiches son unas pequeñas estatuas de barro que están en el suelo, en la entrada de las chozas, además de los cráneos de animales , huesos, plumas, etc que cuelgan del lado de la puerta de acceso.
Nos muros das vivendas aparecen motivos deseñados e debuxados polas mulleres, que son o sinal de identidade da familia, e que os habitantes da casa tamén levan a modo de tatuaxes realizadas con escarificacións faciais. 

En los muros de las viviendas aparecen motivos diseñados y dibujados por las mujeres, que son la señal de identidad de la familia, y que los habitantes de la casa también llevan a modo de tatuajes realizados con escarificaciones faciales.


As Tata teñen unha única e pequena porta de entrada, pola que se accede á ben distribuída parte baixa, na que está a cociña, o altar dos antepasados e onde ademais se garda o gando e dormen os anciáns incapaces de subir polas orixinais escaleiras que levan á planta superior.

Las Tata tienen una única y pequeña puerta de entrada, por la que se accede a la bien distribuida parte baja, en la que está la cocina , el altar de los antepasados y donde además se guarda el ganado y duermen los ancianos incapaces de subir por las originales escaleras que llevan a la planta superior.


A esta planta superior a modo de azotea accédese a través dunha ampla boca desde a planta baixa. Nas esquinas desta azotea atopámonos cunhas  pequeñas chozas cubertas de palla, que son os celeiros e os dormitorios individuais do home e da súa esposa ou esposas.
A esta planta a modo de azotea se accede a través de una amplia boca desde la planta baja. En las esquinas de esta azotea nos encontramos con unas pequeñas chozas cubiertas con paja, que son los graneros y los dormitorios individuales del hombre y de su esposa o esposas.


O problema é que as choivas acaban deteriorando os muros de barro destas vivendas e podrecendo a palla dos cubertos. Por esta razón, lamentablemente, o barro empeza a ser substituído polo cemento e a palla por uralitas de chapa, co agravante de que a chapa ten forma cadrada e as casas acabarán perdendo a súa forma redonda orixinal para adquirir a rectangular.
El problema es que las lluvias acaban deteriorando los muros de barro de estas viviendas y pudriendo la paja de los cubiertos. Por esta razón, lamentablemente, el barro empieza a ser sustituido por el cemento y la paja por uralitas de chapa, con el agravante de que la chapa tiene forma cuadrada y las casas acabarán perdiendo su forma redonda original para adquirir la rectangular.6 comentarios:

 1. Fotos preciosas que fan adiviñar vivencias marabillosas.

  ResponderEliminar
 2. como siempre son fotos preciosas. Ver a tu trabajo fotográfico es siempre una lección de vida y una aventura por todo el mundo. Me enteré de la vida de un pueblo que no conocía. Es lamentable que las preciosidades más genuinos se pierden con el tiempo... Que este reportero pueda ayudar a mantener la verdadera esencia de un pueblo. Gracias por compartires.
  Um beso

  ResponderEliminar

 3. Increíble estas fotografias y que están en blanco y negro las hace mas dramáticas aun. la verdad me encanto tu documento fotografico. Me llamo mucho la atencion es los utensilios para la comida si son de metal. Seguire visitando tu blog.

  ResponderEliminar
 4. É curioso como persoas de territorios tan afastados e de climas tan distintos atopan solucións tan parecidas: lémbranme -no básico- ás pallozas da montaña galega.

  O que máis me chamou a atención foi a barretina catalá na cabeza.

  Saúde.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS