ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger

DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN
Emprendemos a ruta en 4x4 co fin de visitar o lago Afrera e o volcán Erta Ale.
Emprendemos la ruta en 4x4 con el fin de visitar el lago Afrera y el volcán Erta Ale.
O lago está situado a 100 metros por baixo do nivel do mar e atópase rodeado de montañas brancas de sal. Unhas tubaxes que se meten no lago bombean a auga salgada a unhas piscinas das que, unha vez evaporada a auga (pasados uns 3 meses) se recolle o sal a pico e pa.
El lago está situado a 100 metros por debajo del nivel del mar y se encuentra rodeado de montañas blancas de sal. Unas tuberías que se meten en el lago bombean el agua salada a unas piscinas de las que, una vez evaporada el agua (pasados unos 3 meses) se recoge la sal a pico y pala.


As súas augas teñen unha densidade de sal moi elevada e os nativos frecuentan esta zona para darse un baño relaxante nelas ou nos mananciais de augas termais que hai nas súas beiras.

Sus aguas tienen una densidad de sal muy elevada y los nativos frecuentan esta zona para darse un baño relajante en ellas o en los manantiales de aguas termales que hay en sus orillas.
Non hai hoteis,  nin bares,  nin outra infraestrutura máis ca un pequeno campamento con camas de madeira ao aire libre. Supoño que non pasará moito tempo antes de que esta situación cambie, sobre todo agora que os Chineses están a facer estradas por todas partes.
No hay hoteles,  ni bares,  ni otra infraestructura más que un pequeño campamento con camas de madera al aire libre. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que esta situación cambie, sobre todo ahora que los Chinos están haciendo carreteras por todas partes.

Despois dunhas horas por pistas de area e restos basálticos chegamos á Aldea de Karawat,  para pasar os controis e obter os permisos necesarios establecidos pola comunidade Afar para visitar o Erta Ale, un volcán situado na fronteira con Eritrea, que leva activo máis de 90 anos.
Después de unas horas por pistas de arena y restos basálticos llegamos a la Aldea de Karawat,  para pasar los controles y obtener los permisos necesarios establecidos por la comunidad Afar para visitar el Erta Ale, un volcán situado en la frontera con Eritrea, que lleva activo más de 90 años.

O seu nome, en lingua Afar, significa “montaña que fumea” e tamén se lle coñece como “a porta do inferno”. Os habitantes da zona apenas se achegan a el, xa que consideran que no lugar habitan espíritos maléficos que se pasean en cabalo.

Su nombre, en lengua Afar, significa “montaña que humea” y también se le conoce como “la puerta del infierno”. Los habitantes de la zona apenas se acercan a él, ya que consideran que en el lugar habitan espíritus maléficos que se pasean en caballo.
Ten unha altura de tan só 613m. e toda a súa contorna atópase entre 90 e 150m. por baixo do nivel do mar. Iso fai que pareza máis alcanzable do que en realidade é, pero para ascender ata o seu cráter necesítanse case catro horas camiñando.
En setembro de 2005 o volcán abría as súas fauces e unha erupción provocaba o traslado dunha aldea próxima e a morte de 250 cabezas de gando, entre cabuxas e camelos, mentres unha nube de cinza escurecía o ceo; dous anos despois, un desborde forzou o abandono da zona de centos de residentes; outra do 2008 non causou danos e en xaneiro de 2017 produciuse unha nova explosión con saída de lava.
Tiene una altura de tan sólo 613 m y todo su entorno se encuentra entre 90 y 150 metros por debajo del nivel del mar. Eso hace que parezca más asequible del que en realidad es, pero para ascender hasta su cráter se necesitan casi 4 horas caminando.
En septiembre de 2005 el volcán abría sus fauces y una erupción provocaba el traslado de una aldea próxima y la muerte de 250 cabezas de ganado, entre cabras y camellos, mientras una nube de ceniza oscurecía el cielo; dos años después, un desborde forzó el abandono de la zona de cientos de residentes; otra del 2008 no causó daños y en enero de 2017 se produjo una nueva explosión con salida de lava.
Ao estar situado na fronteira con Eritrea, algunhas ocasións xorden conflitos, como en marzo de 2007, cando foron secuestrados cinco turistas europeos que, despois de dúas semanas e previo pago do seu rescate, foron liberados. Posteriormente, en xaneiro de 2012, cando 22 turistas occidentais se atopaban nas inmediacións do volcán, un grupo armado asasinou a cinco deles e secuestrou a outros dous. Por esta razón é obrigatorio realizar o ascenso escoltado por militares do exército.

No campamento base, os militares alóxanse en cabanas de pedra cubertas por ramas.

Al estar situado en la frontera con Eritrea, algunas ocasiones surgen conflictos, como en marzo de 2007, cuando fueron secuestrados cinco turistas europeos que, después de dos semanas y previo pago de su rescate, fueron liberados. Posteriormente, en enero de 2012, cuando 22 turistas occidentales se encontraban en las cercanías del volcán, un grupo armado asesinó la cinco de ellos y secuestró la otros dos. Por esta razón es obligatorio realizar el ascenso escoltado por militares del ejército.
En el campamento base, los militares se alojan en cabañas de piedra cubiertas por ramas.
Para evitar as altas temperaturas, ceamos e esperamos á noitiña para comezar a ascensión ao cráter. A subida transcorre entre dunas e montículos de lava solidificada, sempre guiándonos polo resplandor do volcán no negro ceo e o apoio de lanternas.

Para evitar las altas temperaturas, cenamos y esperamos al anochecer para comenzar la ascensión  al cráter. La subida transcurre entre dunas y montículos de lava solidificada, siempre guiándonos por el resplandor del volcán en el negro cielo y el apoyo de linternas .

Unha vez na cima, atópaste cun espectáculo dantesco que te enfeitiza: unha especie de río bravo de lava flúe do corazón da terra entre fumarolas de fedento e asfixiante diósico de xofre, circulando e explotando na caldeira mentres engole rochas entre as súas chamas.

Una vez en la cima, te encuentras con un espectáculo dantesco que te hechiza: una especie de río bravo de lava fluye del corazón de la tierra entre fumarolas de apestoso y asfixiante dióxido de azufre, circulando y explotando en la caldera, mientras devora rocas entre sus llamas.
Logo de descansarmos unha hora e media sobre os colchóns que nos subiron en camelos, iniciamos o descenso para reencontramos cos nosos 4x4, cos que continuar a viaxe ata a rexión do Dallol.
Después de descansar una hora y media sobre los colchones que nos subieron en camellos, iniciamos el descenso para reencontramos con nuestros 4x4, con los que continuar el viaje hasta la región del Dallol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

COMENTARIOS