ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66 (I)" "A RUTA 66(II): CHICAGO " A RUTA 66(III): CHICAGO-SAINT LOUIS " "ZIRO E OS APATANI"
gadgets para blogger
CHANDNI CHOWK

Un número incontable de bicicletas, motos,  tuc- tuc ( rikshaws) e carruaxes colmadas de mercadorías, circulan permanentemente  en ambas as direccións sorteando a peóns, postos de froita, cables eléctricos que colgan por todos lados e vacas ou outros animais, desafiando toda lóxica pero cun sexto sentido que fai que todo funcione á perfección.
É un fervedoiro de  xentío e calor, un mundo de cheiros intensos e sons que desbordan os sentidos… é a esencia da India.
Un número incontable de bicicletas, motos, tuc-tuc (rikshaws) y carruajes colmados de mercancías, circulan permanentemente  en ambas direcciones sorteando a peatones, puestos de fruta, cables eléctricos que cuelgan por todos lados y vacas u otros animales, desafiando toda lógica pero con un sexto sentido que hace que todo funcione a la perfección.
Es un hervidero de gentío y calor, un mundo de olores intensos y sonidos que desbordan los sentidos… es la esencia de la India.
Por segunda vez visitei  Chandni  Chowk, un dos maiores e máis antigos mercados de Nova Deli, cuxo nome significa “Luar” e lugar preferido pola xente autóctona para abastecerse.
Está situado nunha zona moi  saturada do casco vello da cidade, na que as tradicións están patentes por todos os recunchos e na que a riqueza cohabita coa pobreza permanentemente.
Xentes de diferentes relixións e culturas conviven en perfecta harmonía nas súas rúas, repletas de bazares que se transmiten xeracionalmente de pais a fillos, nas  que mulleres ataviadas con coloridos  saris de seda e homes vestidos con camisetas de liño branco e turbantes, mestúranse con persoas esmoleiras, desamparadas e todo tipo de  malandantes.
Por segunda vez visité Chandni Chowk, uno de los mayores y más antiguos mercados de Nueva Delhi, cuyo nombre significa “Luz de luna” y lugar preferido por la gente autóctona para abastecerse.
Está situado en una zona muy hacinada del casco viejo de la ciudad, en la que las tradiciones están patentes por todos los rincones y en la que la riqueza cohabita con la pobreza permanentemente.
Gentes de diferentes religiones y culturas conviven en perfecta armonía en sus calles, repletas de bazares que se transmiten generacionalmente de padres a hijos, en  las que mujeres ataviadas con coloridos saris de seda y hombres vestidos con camisetas de lino blanco y turbantes, se intercalan con personas mendigas, desamparadas y todo tipo de infortunadasO mercado está organizado por oficios ou especialidades: o  Nai  Sarak ofrece libros (principalmente de texto), material de oficina e artigos de papelería,  o  Cloth  Market, céntrase en todo o relacionado con teas de decoración para o fogar, o Dariba coa xoiería, o Lal  Kuan con material de ferraxería, etc.  No extremo occidental atópase o  Khari  Baoli, o mercado das especias e os froitos secos, un dos mercados de especias por xunto máis grandes de Asia e que che atrapará cos seus aromas de canela, azafrán,  cúrcuma,  coandro,  cardamomo, e unha infinidade de fragrancias máis.
El mercado está organizado por oficios o especialidades: el Nai Sarak ofrece libros (principalmente de texto), material de oficina y artículos de papelería,  el Cloth Market, se centra en todo lo relacionado con telas de decoración para el hogar, el Dariba con la joyería, el Lal Kuan con material de ferretería, etc.  En el extremo occidental se encuentra el Khari Baoli, el mercado de las especias y los frutos secos, uno de los mercados de especias al por mayor más grandes de Asia y que te atrapará con sus aromas de canela, azafráne, cúrcuma, cilantro, cardamomo, y un sinfín de fragancias más.
Hai persoas que realizan nas beirarrúas os seus servizos de barbeiro, costurero, zapateiro, limpador de oídos… e outras que preparan “ paan  masala”: un preparado de folla de  betel e noz de  areca (ao que poden engadirlle outras herbas, sementes e tabaco) que desde hai séculos  mascan co obxecto de refrescar o alento e axudar na dixestión e que é o culpable desas dentaduras  ennegrecidas e desas manchas vermellas que aparecen no chan, nas paredes dos edificios e outros lugares, froito da saliva que constantemente cospen.  
Hay personas que realizan en las aceras sus servicios de barbero, costurero, zapatero, limpiador de oídos y otras que preparan “paan masala”: un preparado de hoja de betel y nuez de areca (al que pueden añadirle otras hierbas, semillas y tabaco) que desde hace siglos mascan con el objeto de refrescar el aliento y ayudar en la digestión y que es el culpable de esas dentaduras negruzcas y de esas manchas rojas que aparecen en el suelo, en las paredes de los edificios y otros lugares, fruto de la saliva que constantemente escupen.  

É un shock emocional
Es un shock emocional

3 comentarios:

  1. Cánta historia nos contan estas fotos Carlús!!! Grazas!!!

    ResponderEliminar
  2. Otro mosaico fotográfico de inmensa riqueza! Otra lección de historia y vida. "Leer" tus fotos es una fuente de belleza, información y atención al Hombre, al ser humano.Seguir este camino que propones es casi tocar a las personas, la vida real.
    Carlos, muchas gracias por unos momentos más de viaje al hermoso y extraño "mundo de los hombres".
    Un beso

    ResponderEliminar

COMENTARIOS