ÚLTIMAS ENTRADAS : " " A RUTA 66(III): CHICAGO-SAINT LOUIS " "ZIRO E OS APATANI" "A RUTA 66 (IV): SAIN LOUIS-OKLAHOMA"
gadgets para blogger

A RUTA 66(V): OKLAHOMA-AMARILLO

A unhas 38 millas antes da cidade de Oklahoma, atópase unha pequena poboación chamada Warwick, na que se sitúa o Seaba Station Motorcycle Museum e que estaba interesado en coñecer; ao chegar estaba pechado, así que houbo que conformarse cos exteriores. 

A unas 38 millas antes de la ciudad de Oklahoma, se encuentra una pequeña población llamada Warwick, en la que se ubica el Seaba Station Motorcycle Museum y que estaba interesado en conocer; al llegar estaba cerrado, así que hubo que conformarse con los exteriores. 


 
Unha vez na cidade, o National Cowboy Estern Heritage si tiña as súas portas abertas e a súa visita era obrigada.

Una vez en la ciudad, el National Cowboy Estern Heritage si tenía sus puertas abiertas y la visita era obligada. 

O National Cowboy& Estern Heritage Museum foi fundado en 1955 e conta cunha gran colección de fotografías e de pezas relacionadas co rodeo e o deporte, armas de fogo americanas como o Smith&Wesson ou o Winchester, artefactos indios realizados para reflectir as súas crenzas e historias, monturas, esporas, etc, nun intento de preservar e interpretar a evolución da cultura do oeste americano. 

El National Cowboy&Estern Heritage Museum fue fundado en 1955 y cuenta con una gran colección de fotografías y de piezas relacionadas con el rodeo y el deporte, armas de fuego americanas como el Smith&Wesson o el Winchester, artefactos indios realizados para reflejar sus creencias e historias, monturas, espuelas, etc, en un intento de preservar e interpretar la evolución de la cultura del oeste americano. 

 

Tamén alberga un exemplo dunha auténtica cidade, na que podes pasear polas súas rúas, visitar locais totalmente ambientados ou botar unha ollada pola xanela a algunha das tendas.

También alberga un ejemplo de una auténtica ciudad, en la que puedes pasear por sus calles, visitar locales totalmente ambientados o echar un vistazo por la ventana a alguna de las tiendas. 

  

Quedaba tempo para dar un paseo pola cidade entre murais e os seus típicos edificios de ladrillo visto, como os restaurantes Tapwerks Ale House Café e o Crabtown ou o estadio deportivo Chikasaw Crictown. 

Quedaba tiempo para dar un paseo por la ciudad entre murales y sus típicos edificios de ladrillo visto, como los restaurantes Tapwerks Ale House Café y el Crabtown o el estadio deportivo Chikasaw Crictown. 
O Chickasaw Cricktown Ballpark é un estadio no que se celebran moitos eventos como festas, reunións ou seminarios, pero que destaca, sobre todo, por ser o fogar dos Dodgers de Oklahoma City, o equipo filial de beisbol de Grandes Ligas dos Dodgers dos Ángeles. 

El Chickasaw Cricktown Ballpark es un estadio en el que se celebran muchos eventos como fiestas, reuniones o seminarios, pero que destaca, sobre todo, por ser el hogar de los Dodgers de Oklahoma City, el equipo filial de beisbol de Grandes Ligas de los Dodgers de los Ángeles.

Chegaba a hora de partir en dirección a Clinton, a unhas 90 millas da cidade de Oklahoma. Antes de chegar, preto da poboación de Hydro, querìa facer unhas fotos da estación de servizo de Lucille e do Glancy Motor Hotel. Empezando por este último, o Clancy é o hotel máis antigo da poboación, dos típicos que aparecen nas películas americanas e que conta cun bonito letreiro. 

Llegaba la hora de partir en dirección a Clinton, a unas 90 millas de la ciudad de Oklahoma. Antes de llegar, cerca de la población de Hydro, querìa hacer unas fotos de la estación de servicio de Lucille y del Glancy Motor Hotel. Empezando por este último, el Clancy es el hotel más antiguo de la población, de los típicos que aparecen en las películas americanas y que cuenta con un bonito letrero. 


O Províne Service Station, máis coñecida popularmente como Lucille’ s Place, e incluída no Rexistro Nacional de Lugares Históricos en 1997, é un punto dos máis emblemáticos do Roteiro 66. Foi restaurada e na actualidade xa non está en funcionamento. 

El Provine Service Station, más conocida popularmente como Lucille’s Place, e incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1997, es un punto de los más emblemáticos de la Ruta 66. Fue restaurada y en la actualidad ya no está en funcionamiento.

 

Este restaurante-gasolineira foi rexentado por Carl e Lucille Hamos entre 1941 e 2000. Lucille, que pasou á historia como a Nai da Estrada Nai, foi unha excelente e xenerosa persoa que axudaba permanentemente aos viaxeiros que, arruinados despois da Gran Depresión, víanse obrigados a viaxar cara ao oeste con apenas diñeiro para pagarse a comida. Lucille admitía a cambio calquera pequeno obxecto que lle resultase medianamente útil. 

Este restaurante-gasolinera fue regentado por Carl y Lucille Hamos entre 1941 y 2000. Lucille, que pasó a la historia como la Madre de la Carretera Madre, fue una excelente y generosa persona que ayudaba permanentemente a los viajeros que, arruinados después de la Gran Depresión, se veían obligados a viajar hacia el oeste con apenas dinero apra pagarse la comida. Lucille admitía a cambio cualquier pequeño objeto que le resultase medianamente útil. 

Como pude observarse nas fotos ten dúas plantas; na superior era na que vivía a familia mentres que na inferior atendíanse os clientes. 

Como puede observarse en las fotos tiene dos plantas; en la superior era en la que vivía la familia mientras que en la inferior se atendía a los clientes. 

  

Cotinuando no Roteiro, a seguinte parada sería Clinton, para visitar o Oklahoma Route 66 Museum, que se atopa na avenida Gary Boulevard e é fácil de recoñecer pola súa fachada de cristal e pavés.

Cotinuando en la Ruta, la siguiente parada sería Clinton, para visitar el Oklahoma Route 66 Museum, que se encuentra en la avenida Gary Boulevard y es fácil de reconocer por su fachada de cristal y pavés.Moi ben ambientado e distribuído en salas que se corresponden con diferentes décadas, permíteche realizar un percorrido histórico organizado da evolución do Roteiro ata os anos 70. 

Muy bien ambientado y distribuido en salas que se corresponden con diferentes décadas, te permite realizar un recorrido histórico organizado de la evolución de la Ruta hasta los años 70. 

Contan con paneis informativos e pezas e vehículos únicos.

Cuentan con paneles informativos y piezas y vehículos únicos. 

Un botón na parede de cada unha das salas fai que, ao pulsalo, soe música da época. 

Un botón en la pared de cada una de las salas hace que, al pulsarlo, suene música de la época.


Ao final do percorrido pode verse unha proxección da historia do roteiro, desde os seus inicios nos anos 20 ata a actualidade.

Al final del recorrido puede verse una proyección de la historia de la ruta, desde sus inicios en los años 20 hasta la actualidad. 

 Unhas 22 millas despois de Clinton, en Canute, hoxe cidade pantasma, atópase o Cotton Boll Motel, co seu icónico cartel de neón, tantas veces fotografado. Actualmente abandonado, permanece como lembranza dos días de gloria desta pequena poboación. 

Unas 22 millas después de Clinton, en Canute, hoy ciudad fantasma, se encuentra el Cotton Boll Motel, con su icónico cartel de neón, tantas veces fotografiado. Actualmente abandonado, permanece como recuerdo de los días de gloria de esta pequeña población.

Tan só 12 minutos despois chégase a Elk City, onde se atopa o National Route Museum.

Tan solo 12 minutos después se llega a Elk City, donde se encuentra el National Route Museum.


Un par de paradas poucas millas despois, serven para facer unhas fotos do interior duns bares típicos de estradas e do letreiro vintage de neón do Western Motel. 

Un par de paradas pocas millas después, sirven para hacer unas fotos del interior de unos bares típicos de carreteras y del letreiro vintage de neón del Western Motel. 


Ao chegar a Erick, case na fronteira con Texas, unha parada serve para facer unhas cantas fotos, entre elas do City Meat Market, unha tenda chea ata os topes de carteis, fotos, placas, guitarras e recordos, rexentada desde hai máis de 35 anos por un curioso e excéntrico señor chamado Harley. Parece ser que é a tenda de recordos de viaxe que aparece na película  Cars. 

Al llegar a Erick, casi en la frontera con Texas, una parada sirve para hacer unas cuantas fotos, entre ellas del City Meat Market, una tienda llena hasta los topes de carteles, fotos, placas, guitarras y recuerdos, regentada desde hace más de 35 años por un curioso y excéntrico señor llamado Harley. Parece ser que es la tienda de souvenirs que aparece en la película Cars.


A partir de aquí, o Roteiro 66 entra no Estado de Texas, que ofrece unha paisaxe de gando e ranchos moi propios das películas de vaqueiros. Sham Rock foi o primeiro pobo que fotografei en Texas. 

A partir de aquí, la Ruta 66 se adentra en el Estado de Texas, que ofrece un paisaje de ganado y ranchos muy propios de las películas de vaqueros. Sham Rock fue el primer pueblo que fotografíe en Texas.A seguinte parada, Mclean, reflicte tamén as particularidades dun pobo texano: Estockmans, Home Cooking, Devils Rope Museum. 

La siguiente parada, Mclean, refleja también las particularidades de un pueblo tejano: Estockmans, Home Cooking, Devils Rope Museum.

Entramos en Amarillo, a cidade “ cowboy” por excelencia, antiga terra de búfalos na que o espírito do Oeste segue aínda presente e potenciado con orgullo. Atopamos The Big Texan Steak Ranch, un curioso e famoso restaurante aberto desde 1960. 

Entramos en Amarillo, la ciudad cowboy por excelencia, antigua tierra de búfalos en la que el espíritu del Oeste sigue todavía presente e potenciado con orgullo. Nos encontramos el The Big Texan Steak Ranch, un curioso y famoso restaurante abierto desde 1960.

Se non o que máis, é un dos máis famosos do Roteiro 66, basicamente porque convida á cea a aquel comensal que sexa capaz de comerse en menos dunha hora un chuletón de 72 oz (2 kg) con pan, patacas e ensalada. Se consegues o reto o teu nome queda incluído no libro de honra do establecemento.  

Si no el que más, es uno de los más famosos de la Ruta 66, básicamente porque invita a la cena a aquel comensal que sea capaz de comerse en menos de una hora un chuletón de 72 oz (2 kg) con pan, patatas y ensalada. Si consigues el reto tu nombre queda incluido en el libro de honor del establecimiento


Anexo ao restaurante hai unha enorme tenda de recordos na que un se pode atopar obxectos cando menos peculiares e rechamantes.

Anejo al restaurante hay una enorme tienda de souvenires en la que uno se puede encontrar objetos cuando menos peculiares y llamativos.
1 comentario:

 1. Carlos !! Qué viaje por la historia, por la vida, por la memoria estadounidense!Me has sumergido en años pasados ​​llenos de recuerdos. lleno de raíces de lo que es América.
  Esta ruta 66, es un monumento a la historia, la gente, a la experiencia de los 60.
  ¡Qué viaje! ¡Qué encanto! Qué "poesía" en blanco y negro, como solo tú eres capaz de hacer para transportarnos a otros "mundos".
  Gracias por otro viaje monumental.
  Un beso

  ResponderEliminar

COMENTARIOS