ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66 (IV): SAIN LOUIS-OKLAHOMA" 2 A RUTA 66 (V): OKLAHOMA-AMARILLO" "A RUTA 66(VI): CADILLAC RANCH"
gadgets para blogger

RUTA 66(VI): CÁDILLAC RANCH


Un dos “monumentos” máis representativos da Ruta 66 e, desde logo, o máis emblemático do Estado de Texas, é o Cádillac Ranch.

Uno de los “monumentos” más representativos de la Ruta 66 y, desde luego, el más emblemático del Estado de Texas, es el Cádillac Ranch.

Atópase moi preto de Amarillo e trátase dunha obra non exenta de polémicas.

Se encuentra muy cerca de Amarillo y se trata de una obra no exenta de polémicas.

É un conxunto escultórico formado por 10 autos da marca Cádillac colocados en posición vertical, semi-soterrados co morro cravado na terra, creado polo grupo artístico de arquitectos chamado Ant Farm no ano 1974.

Es un conjunto escultórico formado por 10 autos de la marca Cádillac colocados en posición vertical, semi-enterrados con el morro clavado en la tierra, creado por el grupo artístico de arquitectos llamado Ant Farm en el año 1974. 

Están pintados con grafitis dos viaxeiros, así que podes participar na súa decoración utilizando botes de spray novos ou algún dos usados que se deixan por alí tirados e que aínda conteñen pintura. 

Están pintados con graffitis de los viajeros, así que puedes participar en su decoración usando botes de spray nuevos o alguno de los usados que se dejan por allí tirados y que aún contienen pintura. 

Iso si a túa obra de arte será moi efémera, que enseguida pasará outro viaxeiro que cha machucará pintando sobre a túa creación. 

Eso sí tu obra de arte será muy efímera, que enseguida pasará otro viajero que te la machacará pintando sobre tu creación.

Foi obxecto de diferentes cualificacións, desde ser considerada unha obra de arte, unha excentricidade, unha chea de chatarra podrecéndose ao aire libre até unha apoloxía do vandalismo.

Fue objeto de diferentes calificaciones, desde ser considerada una obra de arte, una excentricidad, un montón de chatarra pudriéndose al aire libre hasta una apología del vandalismo.

Pero a maior polémica xira en torno ao dono dos terreos nos que está situado: o millonario Stanley Marsh, quen dixo que Cadillac Ranch “representa un monumento ao soño americano”. 

Pero la mayor polémica gira en torno al dueño de los terrenos en los que está ubicado: el millonario Stanley Marsh, quien dijo que Cadillac Ranch “representa un monumento al sueño americano”.

Resulta agotador seguir falando a estas alturas da farsa do soño americano, soño estadounidense ou “american dream”, algo que só existe no imaxinario dos norteamericanos. Seguir falando do pais das oportunidades para prosperar e ter éxito, con independencia da túa clase social e das túas raíces familiares; do pais da facilidade para lograr a mobilidade social cara arriba; do pais da democracia, dos dereitos civís, da liberdade e da igualdade. 

Resulta agotador seguir hablando a estas alturas de la farsa del sueño americano, sueño estadounidense o “american dream”, algo que solo existe en el imaginario de los norteamericanos. Seguir hablando del pais de las oportunidades para prosperar y tener éxito, con independencia de tu clase social y de tus raíces familiares; del pais de la facilidad para lograr la movilidad social hacia arriba; del pais de la democracia, de los derechos civiles, de la libertad y de la igualdad.

A realidade obxectiva é que se naces nunha familia pobre resúltache moi difícil fuxir desa pobreza nun dos países desenvolvidos que teñen a mobilidade social máis reducida, segundo estudos actuais da OCDE. Un pais que considera que a pobreza é froito da neglixencia individual das persoas.

La realidad objetiva es que si naces en una familia pobre te resulta muy difícil huir de esa pobreza en uno de los paises desarrollados que tienen la movilidad social más reducida, según estudios actuales de la OCDE. Un pais que considera que la pobreza es fruto de la negligencia individual de las personas

O soño americano é un soño superficial e materialista que sobrevalora o éxito económico, exclúe aos outros e considera inferiores a algúns grupos sociais.

El sueño americano es un sueño superficial y materialista que sobrevalora el éxito económico, excluye a los otros y considera inferiores a algunos grupos sociales

O soño americano é o que desprazou ou eliminou aos indíxenas para que os colonos puidesen ter acceso aos recursos naturais dos seus territorios e que permitiu a introdución da escravitude para obter man de obra barata.

El sueño americano es el que desplazó o eliminó a los indígenas para que los colonos pudieran tener acceso a los recursos naturales de sus territorios y que permitió la introdución de la esclavitud  para obtener mano de obra barata.

É o soño dun país que non pensa nunha sociedade igualitaria, senón en ascender ata a cima nunha sociedade desigual que segrega e discrimina aos afroamericanos e que marxina aos indocumentados aos que utiliza para realizar o traballo que eles non están dispostos a facer.

Es el sueño de un país que no piensa en una sociedad igualitaria, sino en ascender hasta la cima en una sociedad desigual que segrega y discrimina a los afroamericanos y que margina a los indocumentados, a los que utiliza para realizar el trabajo que ellos no no están dispuestos a hacer.

Continuando coa polémica do Sr. Stanley Marsh, este escéntrico millonario foi acusado formalmente en reiteradas ocasións por abuso de menores aos que promocionaba a súa carreira artística. A gravidade destas acusacións motivaron que os máis críticos con esta obra pedisen a súa demolición.

Continuando con la polémica del Sr. Stanley Marsh, este escéntrico millonario fue acusado formalmente en reiteradas ocasiones por abuso de menores a los que promocionaba su carrera artística. La gravedad de estas acusaciones motivaron que los más críticos con esta obra pidieran que desapareciera.

Mentres o avogado de Marsh alegaba que todo eran estratexias para tentar sacarlle diñeiro, Anthony G. Buzbee, un avogado do caso, suxería que cando a xente soubese como é en realidade este home, desexaría demoler o Cadillac Ranch.

Mientras el abogado de Marsh alegaba que todo eran estrategias para intentar sacarle dinero, Anthony G.Buzbee, un abogado del caso, sugería que cuando la gente supiese como es en realidad este hombre, querría demoler el Cadillac Ranch.

Supoño que non é tan fácil para un goberno local decidir sobre a destrución dunha obra nunha propiedade privada e que o factor económico que supón a multitude de persoas que fan unha parada en Amarillo para ver expresamente Cadillac Ranch ten un gran peso, pero o caso é que o Sr. Marsh finou no ano 2014 e a obra segue en pé. 

Supongo que no es tan fácil para un gobierno local decidir sobre la destrucción de una obra en una propiedad privada y que el factor económico que supone la multitud de personas que hacen una parada en Amarillo para ver expresamente Cadillac Ranch tiene un gran peso, pero el caso es que el Sr. Marsh falleció en el año 2014 y la obra sigue en pie.

O soño americano é iso: un soño.

El sueño americano es eso: un sueño

 

A canción de Bruce Springsteen “Cadillac Rach” asemella esta obra cun cemiterio

La canción de Bruce Springsteen “Cadillac Rach” asemeja esta obra con un cementerio

 

https://youtu.be/4dG3jc6fzPY


2 comentarios:

 1. Como siempre traes una vision única y especial.
  Nos muestras la historia,la realidad de un país que de "sueño" solo tiene el nombre. Estas fotos dan alas a quien las ve, les permite conocer la vida de un pueblo, la excentricidad de un hombre, o su locura. Abren la puerta por donde podemos entrar en una forma de arte, o un monumento loco, o un trozo de chatarra ... Lo que queramos ver, sentir, percibir. Esta es la fuerza de tu trabajo Carlos, esta es la belleza de tu mirada sobre lo que te rodea.
  Gracias por compartir y por hacerme descubrir y aprender cosas nuevas.
  Siempre es un placer quedarme en tus fotos.

  Cuídate
  Un beso


  ResponderEliminar
 2. Είναι η τέλεια ανάρτηση. Ένας φόρος τιμής στο παρελθόν. Έχω μείνει άφωνος. Συγχαρητήρια.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS