ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL I: PREPARATIVOS" "DANAKIL II: MEKELLE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN"
gadgets para blogger


Os Taneka forman parte dun grupo de pobos, que xurdiron no século XVIII como refuxio dos cazadores de escravos.

Localizados na Serra de Atakora Queimei, ao noroeste de Benin, son animistas e constitúen un pobo tranquilo que mantén vivos os rituais e as tradicións dos seus antepasados.

Los Taneka forman parte de un grupo de pueblos, que surgieron en el Siglo XVIII como refugio de los cazadores de esclavos.

Localizados en la Sierra de Atakora Quemé, al noroeste de Benin, son animistas y constituyen un pueblo tranquilo que mantiene vivos los rituales y las tradiciones de sus antepasados.

As súas aldeas, formadas por chozas de adobe con muros de pedra, están rodeadas de bosques sagrados e cultivos de ñame e maínzo, base do seu sustento.

Sus aldeas, formadas por chozas de adobe con muros de piedra, están rodeadas de bosques sagrados y cultivos de ñame y maínzo, base de su sustento.
No ano 2015 visitei o incrible pobo dos Taneka Koko (“baixo a roca”) que é a sé da monarquía Taneka.

Ao percorrer as súas rúas de area vermella, só te atopas con nenos e anciáns; os adultos adoitan estar traballando nas cidades ou no campo. Non entanto figuran como residentes no pobo e asisten a todas as cerimonias colectivas importantes que se celebran.

En el año 2015 visité el increíble pueblo de los Taneka Koko (“bajo la roca”) que es la sede de la monarquía Taneka.

Al recorrer sus calles de arena roja, sólo te encuentras con niños y ancianos; los adultos suelen estar trabajando en las ciudades o en el campo. No obstante figuran como residentes en el pueblo y asisten la todas las ceremonias colectivas importantes que se celebran.
Existen unhas marcas tribais de identidade, que informan do clan ou da tribo á que pertencen e que se mostran tanto nos muros de adobe das casas como na pel das persoas. As fendeduras na pel realízanse mediante cortes que son cauterizados con cinzas, co obxectivo de desinfectalas e darlles relevo.

Existen unas marcas tribales de identidad, que informan del clan o de la tribu a la que pertenecen y que se muestran tanto en los muros de adobe de las casas como en la piel de las personas. Las incisiones en la piel se realizan mediante cortes que son cauterizados con cenizas, con el objetivo de desinfectarlas y darles relieve.
Neste pobo tiven a oportunidade de reunirme co xefe feiticeiro, unha figura á que se recorre para resolver conflitos internos do pobo, ameazas desde o exterior, problemas de infertilidade das mulleres, etc.

Nos pobos pode haber ata tres feiticeiros xefes e cada un ten asignadas as súas propias tarefas nas cerimonias de sacrificios, que realizan nas prazas dos pobos para a resolución dos problemas.

En este pueblo tuve la oportunidad de reunirme con el jefe fetichero, una figura a la que se recurre para resolver conflictos internos del pueblo, amenazas desde lo exterior, problemas de infertilidad de las mujeres, etc.

En los pueblos puede haber hasta tres hechiceros jefes y cada uno tiene asignadas sus propias tareas en las ceremonias de sacrificios, que realizan en las plazas de los pueblos para la resolución de los problemas.
Os poderes do feiticeiro transmítense de pais a fillos: o feiticeiro escolle ao fillo que considera máis capacitado para ser o seu sucesor e revélalle os segredos do fetichismo. Son, en realidade, unha mestura de doutores e sacerdotes espirituais.

Los poderes del hechicero se transmiten de padres a hijos: el fetichero escoge al hijo que considera más capacitado para ser su sucesor y le revela los secretos del fetichismo. Son, en realidad, una mezcla de doctores y sacerdotes espirituales.
É fácil recoñecelos xa que os seus corpos están unicamente cubertos cun simple taparrabos de pel. Complementa a súa vestimenta un gorro de rafia trenzada, algún amuleto colgando do pescozo e unha gran pipa de fumar. Previa solicitude, accedeu amabelmente a ser fotografado.

Es fácil reconocerlos ya que sus cuerpos están sólo cubiertos con un simple taparrabos de piel. Complementa su atuendoun gorro de rafia trenzada, algún amuleto colgando del cuello y una gran pipa de fumar. Previa solicitud, accedió amabelmente a ser fotografiado.

O pobo Taneka ten un sentido de pertenza coa súa terra e a súa historia moi arraigados e forma unha comunidade multiétnica e plurilingüe, cunha magnífica organización de relacións interpersoais e interxeneracionais.

No ano 2011, a XXII edición do premio internacional Carlo Scarpa, promovido pola fundación Benetton para o recoñecemento de lugares cheos de valores naturais e a xestión da memoria e a paisaxe, foille concedida ao pobo Taneka por unanimidade do xurado. A súa forma de vida, a súa riqueza de ideas, o sentido do tempo e do espazo, a transmisión de coñecementos e artesanía, o goberno dos bens comúns e o coidado da casa, o concepto da natureza e as figuras do sagrado, fixéronos merecentes deste premio.

El pueblo Taneka tiene un sentido de pertenencia con su tierra y su historia muy arraigados y forma una comunidad multiétnica y plurilingüe, con una magnífica organización de relaciones interpersonales e intergeneracionales.

En el año 2011, la XXII edición del premio internacional Carlo Scarpa, promovido por la fundación Benetton para el reconocimiento de lugares llenos de valores naturales y la gestión de la memoria y el paisaje, le fue concedida al pueblo Taneka por unanimidad del jurado. Su forma de vida, su riqueza de ideas, el sentido del tiempo y del espacio, la transmisión de conocimientos y artesanía, el gobierno de los bienes comunes y el cuidado de la casa, el concepto de la naturaleza y las figuras del sagrado, los hicieron merecedores de este premio.

2 comentarios:

 1. Una perla más de nuestro mundo, medio perdido, medio sin rumbo. Un pueblo con un sentido apurado de pertenencia. Un pueblo con un sentido de "colectivo" de hacer envidia a muchas sociedades denominadas civilizadas. Las marcas, bien visibles en tus fotos, Carlos, muestran el orgullo de pertenecer a este o aquel clan. Del mismo modo que lo exhiben en sus casas.
  Que personalidad en este hechicero! Que mirada plena y al mismo tiempo mistica. La postura de quien sabe - un SABER - que le viene de la tierra y de los misterios que los hombres no deben perturbar, pero cabe algunos penetrar.

  El premio internacional Carlo Scarpa, és un premio más que merecido. Y, si me permites, un ejemplo que la gran mayoría de nuestras sociedades debería seguir. O al menos sacar una gran lección.
  Más un trabajo de una riqueza humana, artística y natural, fabuloso. Felicitaciones Carlos, por tu empeño y mirada profundamente conocedora. Es un placer enorme "reconocerte" en todas las imágenes que publicas. Gracias por compartirlas

  Um beso

  ResponderEliminar
 2. Xa no primeiro parágrafo golpéasnos no peito con forza: pobos que xurdiron para refuxiarse dos cazadores de escravos. Os homes “civilizados” son capaces da maior crueldade.

  Tamén, no segundo, quen é tan mala persoa para presumir de queimar a Serra de Atakora.

  Ademais, nas fotos advírtese a tremenda dignidade desas xentes.

  Saúde.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS