ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA"
gadgets para blogger


PORTOMARÍN: CICATRICES SEN CURAR

A enerxía hidroeléctrica é unha fonte de enerxía pouco contaminante  e un recurso inesgotábel que se renova de xeito gratuíto na natureza, o que non quere dicir que sexa inocua e non impacte de maneira negativa a distintos niveis.
La energía hidroeléctrica es una fuente de energía poco contaminante  y un recurso inagotable que se renueva de manera gratuita en la naturaleza, lo que no quiere decir que sea inocua y no impacte de forma negativa a distintos niveles.
Deixando a un lado o alto  custo económico que supón a construción dunha gran central hidráulica, a nivel ambiental impacta con máis ou menos gravidade no ecosistema fluvial e da fauna acuática : altera o caudal do río modificando as canles,  cambia a temperatura e outras características da auga, impide o remonte dos peixes ocasionando problemas no ciclo reprodutivo e diminuíndo  a súa poboación, etc. A materia orgánica do chan e a vexetación descompóñense  debaixo da auga e liberan gases de efecto invernadorio como o dióxido de carbono ou o metano.

Dejando a un lado el alto  coste económico que supone la construcción de una gran central hidráulica, a nivel ambiental impacta con más o menos gravedad en el ecosistema fluvial y de la fauna acuática: altera el caudal del río modificando los canales,  cambia la temperatura y otras características del agua, impide el remonte de los peces, ocasionando problemas en el ciclo reproductivo y disminuyendo  su población, etc. La materia orgánica del suelo y la vegetación se descomponen  debajo del agua y liberan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano.


A nivel social, esixe moitas veces o traslado forzoso  de parroquias ou pobos enteiros situados preto do río no que se construirá o encoro. Debe resultar bastante traumático e non fácil de asumir o abandono do teu fogar, sabendo que o pobo no que repousan as xeracións dos teus devanceiros, onde te criaches e viviches gran parte da túa vida vai quedar sepulto baixo as augas.

A nivel social, exige muchas veces el traslado forzoso  de parroquias o pueblos enteros situados cerca del río en el que se construirá el embalse. Debe resultar bastante traumático y no fácil de asumir el abandono de tu hogar, sabiendo que el pueblo en el que reposan las generaciones de tus ancestros, donde te criaste y viviste gran oparte de tu vida va a quedar sepultado bajo las aguas.

Tal cousa aconteceu en Portomarín, un pobo de Lugo borrado do mapa por mor da construción do  salto de Belesar, inaugurado por Franco o 10 de setembro de 1963 da man do presidente do  banco Pastor e logo conde de Fenosa, Pedro Barrié da Maza e do gobernador civil de Lugo, Eduardo do Río. A maior parte das grandes centrais hidráulicas de Galicia construíronse durante a ditadura de Franco, até o punto de que nos círculos privados se lle chamaba “Paquito o dos pantanos”.


Tal cosa aconteció en Portomarín, un pueblo de Lugo borrado del mapa por la construcción del  salto de Belesar, inaugurado por Franco el 10 de septiembre de 1963 de la mano del presidente del  banco Pastor y luego conde de Fenosa, Pedro Barrié de la Maza y del gobernador civil de Lugo, Eduardo del Río. La mayor parte de las grandes centrales hidráulicas de Galicia se construyeron durante la dictadura de Franco, hasta el punto de que nos círculos privados se le llamaba “Paquito el de los pantanos”.


A seca orixinada polas contadas precipitacións dos últimos tempos, fai que  as ruínas do antigo pobo de Portomarín rexurdan como un pobo pantasma entre chans gretados, amosando  belas imaxes de vellas pontes romanas, camiños, muros,  árbores retortas, restos de vivendas, capelas, muíños, cortellos do gando ou adegas, terreos plantados de vides e, en definitiva, anos e anos de historia e recordos asolagados polo encoro.

La sequía originada por las contadas precipitaciones de los últimos tiempos, hace que  las ruinas del antiguo pueblo de Portomarín resurjan como un pueblo fantasma entre suelos agrietados, mostrando  bellas imágenes de viejos puentes romanos, caminos, muros,  árboles retorcidos, restos de viviendas, capillas, molinos, cuadras del ganado o bodegas, terrenos plantados de vides y, en definitiva, años y años de historia y recuerdos inundados por el embalse.
Mágoa que, xerando Galiza como xera excedentes neste tipo de enerxía, non xurda desas augas a aplicación dunha tarifa eléctrica galega reducida para os fogares, empresas e industrias da contorna do encoro, nun intento de compensar todo o dano producido, e de axudarlles a pechar as fondas cicatrices que, de seguro, permanecen sen curar nas xentes que alí viviron.

Es una lástima que, generando cómo Galicia genera excedentes en este tipo de energía, no surja de esas aguas la aplicación de una tarifa eléctrica gallega reducida para los hogares, empresas e industrias del entorno del embalse, en un intento de compensar todo el daño producido, y de ayudarles a cerrar las profundas  cicatrices que, seguro, permanecen sin curar en las gentes que allí vivieron.
4 comentarios:

 1. Carlos, como te entiendo!Claro que los embalses fueron, a lo largo de los años, un "auxilio" a los regadíos ya la agricultura. Pero también fueron la causa de muerte y desaparición de pueblos, de cultura y costumbres, que hoy, en tiempos de sequedad y escasa lluvia, surgen de nuevo como fantasmas de una vida. En España, como en Portugal, esos ecos del pasado se elevan, como cicatrices - de las que hablas en estas imágenes-, elevando al cielo su voz sin sonido de sombras del pasado. Memorias de historia ni siempre digna, ni siempre buena, ni siempre benéfica.

  Felicitaciones Carlos, por una impresionante y magnífica selección de imágenes. Con una fuerza como sólo tú eres capaz de traer. Trajiste de nuevo a la vida el alma de Portomarín. Un homenaje bellísima.
  Um beso

  ResponderEliminar
 2. ¡Lo has vuelto a hacer! Admiro tu capacidad para percibir las cosas del mundo con claridad, y la mezcla perfectamente equilibrada de objetividad y subjetividad puesta en tu mirada. Es un placer observar tus imágenes, y siempre revelador leer tus reseñas. Me parece que eres excelente en lo que haces, y te agradezco que compartas estas realidades con las que te encuentras.

  ResponderEliminar

 3. Doe ver esas imaxes.

  ¿Compensación por sufrir o abandono das túas terras? A mesma que por soportar unha refinería e ao tempo a gasolina máis cara; ou a de ser España o país europeo con máis horas de sol e pagar a electricidade máis cara cando non chove. Algún día os políticos traballarán para nós.

  Saúde.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS