ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66 (I)" "A RUTA 66(II): CHICAGO " A RUTA 66(III): CHICAGO-SAINT LOUIS " "ZIRO E OS APATANI"
gadgets para blogger

RUTA 66 (II): CHICAGO"Chégase máis lonxe cun sorriso e unha pistola que só cun sorriso"
"Se llega más lejos con una sonrisa y una pistola que sólo con una sonrisa".

Esta máxima dun dos gánster máis acreditados da historia, Al Capone, define a condición e a idiosincrasia do personaxe, un criminal nado en Nova Iork que se iniciaba moi novo, actuando de gardacostas dun dos xefes da mafia.
 
Aos poucos foi escalando posicións dentro das organizacións mafiosas ata que se trasladou a Chicago. Aquí, da man da súa mentor Papa Johnny, o gánster Torrío, que lle traspasou o seu imperio do crime cando se retirou, desenvolvería un curta pero intensa carreira estendendo a súa fama por todo o mundo. 
Esta máxima de uno de los gángstermás acreditados de la historia, Al Capone, define la condición y la idiosincrasia del personaje, un criminal nacido en Nueva York que se iniciaba muy joven, actuando de guardaespaldas de un de los jefes de la mafia. 
Poco a poco fue escalando posiciones dentro de las organizaciones mafiosas hasta que se trasladó a Chicago. Aquí, de la mano de su mentor “Papa Johnny”, el gángsterTorrío, que le traspasó su imperio del crimen cuando se retiró, desarrollaría un corta pero intensa carrera extendiendo su fama por todo el mundo. 
A aprobación da 18ª enmenda á Constitución supoñía a entrada en vigor da Lei Volstead, coñecida popularmente como a Lei Seca; De súpeto prohibiuse a venda e o consumo de cervexa, viño, xenebra ou whisky, unha medida impopular que, como adoita ocorrer con este tipo de prohibicións, propiciaría o efecto contrario ao desexado: o contrabando convertíase no negocio máis rendible de América do Norte. 
A corrupción institucional que xa estaba instalada como un mal endémico en Chicago , co crime organizado do negocio das apostas e os locais de alterne, facíase agora máis patente, cando as distintas organizacións mafiosas se poñían de acordo en aras a obter un beneficio común, nacendo deste xeito o sindicato do crime. 
La aprobación de la 18ª enmienda a la Constitución suponía la entrada en vigor de la Ley Volstead, conocida popularmente como la Ley Seca; De pronto se prohibió la venta y el consumo de cerveza, vino, ginebra o whisky, una medida impopular que, como suele ocurrir con este tipo de prohibiciones, propiciaría el efecto contrario al deseado: el contrabando se convertía en el negocio más rentable de América del Norte. 

La corrupción institucional que ya estaba instalada como un mal endémico en Chicago , con el crimen organizado del negocio de las apuestas y los locales de alterne, se hacía ahora más patente, cuando las distintas organizaciones mafiosas se ponían de acuerdo en aras a obtener un beneficio común, naciendo de esta manera el sindicato del crimen.
 
Al Capone chegou a gañar 60 millóns de dólares anuais, dos cales calculouse que 15 os dedicaba a subornar a políticos e policías que sucumbían aos seus subornos e garantían a súa impunidade; ata que Eliot Ness e o seu equipo dos Intocables conseguían o seu ingreso en prisión en 1932, por un delito de evasión de impostos, polo que foi condenado a cumprir unha sentenza de 11 anos. 
Saíu do cárcere de Alcatraz en 1939, bastante deteriorado física e psiquicamente, retirándose á súa residencia de Florida, onde morrería o 21 de xaneiro de 1947, con 48 anos tras sufrir unha pulmonía e un derrame cerebral. Foi soterrado en Chicago. 
Al Capone llegó a ganar 60 millones de dólares anuales, de los cuales se calculó que 15 los dedicaba a sobornar a políticos y policías que sucumbían a sus sobornos y garantizaban su impunidad; hasta que Eliot Ness y su equipo de Los Intocables conseguían su ingreso en prisión en 1932, por un delito de evasión de impuestos, por lo que fue condenado a cumplir una sentencia de 11 años. 
Salió de la cárcel de Alcatraz en 1939, bastante deteriorado física y psíquicamente, retirándose a su residencia de Florida, donde moriría el 21 de enero de 1947, con 48 años tras sufrir una pulmonía y uno derrame cerebral. Fue enterrado en Chicago. 
Pero Chicago ten moito máis que ese escuro pasado relacionado coa mafia. 
Pero Chicago tiene mucho más que ese oscuro pasado relacionado con la mafia. 
Situada no estado de Illinois e coñecida como a Cidade do Vento, é a terceira cidade con máis habitantes e unha das máis fermosas dos Estados Unidos.
En 1871 un gran incendio destruía un terzo da cidade, quedando sen fogar máis de 10.000 persoas. En pouco tempo constrúese unha cidade nova ao longo do lago. O primeiro rañaceos do mundo foi edificado nesta cidade: o Home Insurance Building,  construído en 1885 en aceiro con terracota, a proba de incendios.
Máis de 15 rañaceos conviven en Chicago con outros edificios emblemáticos de diferentes estilos, como o Merchandise Mart, o edificio comercial máis grande do mundo (Art Deco), o Field Museum, de estilo clásico, un dos mellores museos de Historia Natural dos Estados Unidos ou o Chicago Theatre?, construído en 1921, de estilo barroco francés, cuxo vestíbulo interior está inspirado na capela real do Pazo de Versalles e que é toda unha icona da cidade.
Situada en el estado de Illinois y conocida como la Ciudad del Viento, es la tercera ciudad con más habitantes y una de las más hermosas de los Estados Unidos.
En 1871 un gran incendio destruía un tercio de la ciudad, quedando sin hogar más de 10.000 personas. En poco tiempo se construye una ciudad nueva al largo del lago. El primer rascacielos del mundo fue edificado en esta ciudad: el “Home Insurance Building “construido en 1885 en acero con terracota, a prueba de incendios.
Más de 15 rascacielos conviven en Chicago con otros edificios emblemáticos de diferentes estilos, como el “Merchandise Mart”, el edificio comercial más grande del mundo (Art Deco), el “Field Museum”, de estilo clásico, uno de los mejores museos de Historia Natural de Estados Unidos o el “Chicago Theatre”, construido en 1921, de estilo barroco francés, cuyo vestíbulo interior está inspirado en la capilla real del Palacio de Versalles y que es toda un icono de la ciudad.A arquitectura de Chicago pode apreciarse desde algún dos miradoiros como o 360 Chicago Observatory, camiñando polo Riverwalk (un paseo marítimo pola beira do río Chicago) ou facendo un cruceiro polo río en barco ou en lancha.
La arquitectura de Chicago se puede apreciar desde alguno de los miradores como el 360 Chicago Obseratory, caminando por el Riverwalk (un paseo marítimo por la orilla del río Chicago) o haciendo un crucero por el río en barco o en lancha.


Para desconectar do bulicio, a cidade ofrece máis de 500 parques e zonas con xardíns nas que perderse, como o Lincoln Park Cultural Center, situado no norte da cidade, o Jackson Park, cun fermoso xardín xaponés ou o Garfield Park, con máis de 80 variedades de palmeiras e unha gran colección de cactos.
Pero o máis popular e visitado polos turistas é o Grant Park, un lugar ideal para pasear, facer deporte ou gozar dos seus concertos de jazz en directo.
Formando parte do Grant Park destaca o Millenniun Park, que ademais dun parque é un dos lugares culturais máis importantes da cidade, no que se celebran diversos eventos artísticos durante todo o ano.
O edificio máis coñecido do Millennium Park é o Pavillón Jay Pritzker, construído por Frank Gehry. Trátase dun moderno escenario para concertos ao aire libre con capacidade para máis de 10.000 persoas. Está construído cun enreixado de tubos de aceiro inoxidábel cepillado que distribúe o son imitando a acústica dunha sala de concertos. 

Para desconectar del bullicio, la ciudad ofrece más de 500 parques y zonas ajardinadas en las que perderse, como el Lincoln Park Cultural Center, situado en el norte de la ciudad, el Jackson Park, con un hermoso jardín japonés o el Garfield Park, con más de 80 variedades de palmeras y una gran colección de cactus.
Pero el más popular y visitado por los turistas es el Grant Park, un lugar ideal para pasear, hacer deporte o disfrutar de sus conciertos de jazz en directo.
Formando parte del Grant Park destaca el Millenniun Park, que además de un parque es uno de los lugares culturales más importantes de la ciudad, en el que se celebran diversos eventos artísticos durante todo el año.
El edificio más conocido del Millennium Park es el Pabellón Jay Pritzker, construido por Frank Gehry. Se trata de un moderno escenario para conciertos al aire libre con capacidad para más de 10.000 personas. Está construido con un enrejado de tubos de acero inoxidable cepillado que distribuye el sonido imitando la acústica de una sala de conciertos.Destaca tamén o Cloud Gate ou Porta da Nube, do artista indo-británico Anish Kaapor. É unha escultura de 20 metros de largo por 10 de alto e 13 de fondo que pesa 98 toneladas. Semella unha xigantesca pinga de mercurio na que se reflicten tanto o ceo e as nubes como a espectacular arquitectura de Chicago. 
Destaca también el Cloud Gate o Puerta de la Nube, del artista indo-británico Anish Kaapor. Es una escultura de 20 metros de ancho por 10 de alto y 13 de fondo que pesa 98 toneladas. Parece una gigantesca gota de mercurio en lana que se reflejan tanto el cielo y las nubes como la espectacular arquitectura de Chicago.Outro dos atractivos do parque é a Fonte Crown, unha obra deseñada polo catalán Jaume Plensa e que está formada por dúas torres de ladrillos con diodos de luz nos que se proxectan os rostros de cidadáns da cidade cun chorro de auga saíndo das súas bocas a modo de gárgolas. A auga deixa de caer cando muda a cara da persoa proxectada para poñer outra diferente.
Otro de los atractivos del parque es la Fuente Crown, una obra diseñada por el catalán Jaume Plensa y que está formada por dos torres de ladrillos con diodos de luz en los que se proyectan los rostros de ciudadanos de la ciudad con un chorro de agua saliendo de sus bocas a modo de gárgolas. El agua deja de caer cuándo cambia la cara de la persona para poner otra diferente.


Chicago é tamén a cidade na que comeza a Ruta 66. Sobre esta Ruta, alternando con outras entradas, irei mostrando neste blog algunha das iconas máis destacadas ao longo da mesma.
A Ruta une as cidades de Chicago e Os Ánxeles, pasando polos estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México e Arizona. Popularmente recibe outros nomes como The Main Street of América (a rúa principal de América), The Mother Road (a estrada nai), The Great Diagonal Way (porque existe un gran tramo de estrada que é totalmente diagonal) etc. Desde 1985 a denominación é Historic Route 66.
En Adams Street, fronte ao Instituto de Arte de Chicago pódese ver o cartel que reza BEGIN ROUTE 66, marcando o inicio da histórica ruta.
Chicago es también la ciudad en la que comienza la Ruta 66. Sobre esta Ruta, alternando con otras entradas, iré mostrando en este blog alguno de los iconos más destacados a lo largo de la misma.
La Ruta une las ciudades de Chicago y los Ángeles, pasando por los estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Arizona. Popularmente recibe otros nombres como The Main Street of América (la calle principal de América), The Mother Road (la carretera madre), The Great Diagonal Way (porque existe un gran tramo de carretera que es totalmente diagonal) etc. Desde 1985 su denominación es  Historic Route 66.
En Adams Street, frente al Instituto de Arte de Chicago se puede ver el cartel que reza BEGIN ROUTE 66, marcando el inicio de la histórica ruta.

O Restaurante Lou Michell’s, no 565 de South Jackson, é outra das iconas que aínda seguen en pé e que presume de servir o mellor café do mundo desde 1923. A famosa cafetería era frecuentada por moita xente que emprendía a súa viaxe pola Ruta 66, polo que foi alcumada como a primeira parada no camiño da nai.
El Restaurante Lou Michell’s, en el 565 de South Jackson, es otro de los iconos que aún siguen en pie y que presume de servir el mejor café del mundo desde 1923. La famosa cafetería era frecuentada por mucha gente que emprendía su viaje por la Ruta 66, por lo que fue apodada como la primera parada en el camino de la madre.

Famoso era tamén o lavadoiro de coches CASTLE CAR WASH , que leva anos pechado e agora fai as veces de aparcadoiro para a estación de bombeiros que está situada alén da rúa.
Famoso era también el lavadero de coches CASTLE CAR WASH , que lleva años cerrado y ahora hace las veces de aparcamiento para la estación de bomberos que está situada al otro lado de la calle.
Outras iconas destacables son o CINDY LYN MOTEL e o HENRY’S DRIVE.
Otros iconos destacables son el CINDY LYN MOTEL y el HENRY’S DRIVE2 comentarios:

 1. Como siempre un informe muy rico!
  Tus habilidades de observación, tu lente siempre atento nos dan una vista fabulosa de lugares y personas. Sin mencionar la historia de los lugares y los lugares de la historia. Propones un viaje a través del tiempo, enseñando Historia Universal de una manera cautivadora.
  Gracias por llevarme a través de los años, por hacerme visitar Chicago, Al Capone y la famosa Ruta 66.
  Fantástico, como siempre, Carlos.
  Beso

  ResponderEliminar

COMENTARIOS